• E-Posta
  • Yazdır

Gazyağı İçeren Kapasite Raporları Hk. 043 Sayılı Genelge 13.04.2017


AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığı tarafından Konfederasyonumuza gönderilen yazı ile,

-    Kurum olarak, petrol piyasasının rekabet bozucu etkilerden korunması ve özellikle vergi oranındaki farklılıklar nedeniyle piyasada amacı dışında kullanıma müsait görülen akaryakıtların yetkin şirketler tarafından piyasaya arz edilebilmesini sağlama amacıyla gerekli düzenlemeleri gerçekleştirdikleri,

Bu kapsamda, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 44 üncü maddesinin yedinci fıkrasına; “Özel tüketim vergisiz veya özel tüketim vergisi düşük olan akaryakıt satışlarında temin ve satış arasında mutabakatsızlık tespiti halinde satışın mevzuata uygun olarak gerçekleştiği belirleninceye kadar lisans sahibinin mutabakatsızlığa konu akaryakıt temini Kurum tarafından geçici olarak durdurulur.” hükmünün ihdas edildiği ve ayrıca dağıtıcı lisansı başvurusunda bulunanlar için 3242/2 sayılı Petrol Piyasasında Lisans Başvurusu Açıklamalarına ilişkin Kurul Kararı’nın  (Karar) 9 uncu maddesine; “Gaz yağı dağıtımı yapılacaksa, başvuru sahibinin bayileri ile kullanıcılar arasında yapılan gazyağı satış sözleşmeleri veya ön sözleşmeleri ile bunları imzalayanların yetki belgeleri, ilgili kullanıcıların gazyağını geçmişte ısıtma ve aydınlatma amacıyla kullandığını gösteren belgelerle birlikte başvuruya eklenir” fıkrasının eklendiği,

-    Dağıtıcı lisans sahipleri tarafından yapılacak gaz yağı temin ve satışları hususunda mutabakatlara ilişkin yapılan incelemeler çerçevesinde gazyağının ÖTV farkı nedeniyle amacı dışında kullanılarak, piyasa yapısını bozucu etkisinin olabileceğinin tespit edildiği,

bildirilerek, teşkilatımızca onaylanmış kapasite raporlarında tüketim/sarf malzemesi olarak yer alan gaz yağının Karar’da belirtilen kullanım alanları dışında kullanılması durumunda;

-    Gaz yağının yerine ikame ürünlerin kullanılıp kullanılmayacağının sorgulanmasının,

-    Kullanılması mümkün ise söz konusu kapasite raporlarının ikame ürünler dikkate alınarak revize edilmesi ve bundan sonra düzenlenecek kapasite raporlarında bu hususa gerekli hassasiyetin gösterilmesinin,

önem arz ettiği bildirilmiştir.

Bilgilerinizi ve konunun bağlı odalarınıza duyurularak, düzenlenecek olan kapasite raporlarında hassas davranılması hususunda gereğini rica ederiz.


Naci SULKALAR M. Burhan AKSAK
GENEL SEKRETER GENEL BAŞKAN VEKİLİ


İlgili Dosya İçin Tıklayınız