• E-Posta
  • Yazdır

Dış Ticaret Organizasyonlarının Koordinasyonu hk. 044 Sayılı Genelge 14.04.2017


AB VE DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

İLGİ  : (a) 06/12/2012 tarih ve 2012/85 Sayılı Genelgemiz ve eki

            (b) 14/12/2012 tarih ve 2012/88 sayılı Genelgemiz ve eki

                                          (c) 10/04/2017 tarih ve 57637780-724.01.01-E.40132 sayılı Ekonomi                                           Bakanlığı yazısı ve eki

 

Bilindiği üzere; ilgi (a) ve ilgi (b)’deki Genelgelerimiz ile alt teşkilatımıza duyurulmuş olan 01/12/2012 tarih ve 28484 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Dış Ticaret Organizasyonlarının Koordinasyonu konulu 2012/21 sayılı Başbakanlık Genelgesine göre; uluslararası ekonomik ve ticari ilişkilerimizin geliştirilmesi; kamu kurumları, sektörel örgütler ve meslek kuruluşları arasında iş birliği ve uyumun sağlanarak mükerrerliğin önüne geçilmesi, kaynak israfının önlenmesi ve çalışmaların tek elden yürütülerek en yüksek ekonomik verimliliğin elde edilmesi, hızla değişen ekonomi ve dış ticaret gündemine uyum sağlanması, ülkemizin 2023 vizyonu çerçevesinde ekonomik politikanın yeni bir anlayış ve yapıyla yürütülebilmesi amacıyla yabancı ülkelerden ülkemize, ülkemizden yurtdışına gerçekleştirilecek; ticaret konseyi, ticaret heyeti, alım heyeti iş forumu, iş adamı heyeti gibi ziyaretler ile benzeri organizasyonlar Ekonomi Bakanlığı’nın koordinasyonunda yapılması gerekmektedir.

 Bu kez Ekonomi Bakanlığının ilgi(c)’de kayıtlı ve ekte bir sureti sunulan yazısında esnaf  ve  sanatkârlar  odaları ile bunların üst kuruluşları tarafından söz konusu program gerçekleştirilmeden makul bir süre önce Ekonomi Bakanlığı’na bilgi verilmesinin ve anılan programların gerektiğinde Bakanlık koordinasyonunda gerçekleştirilmesine devam edilmesinin önemine değinilmiştir.
Bilgilerinizi ve bağlı odalarınıza duyurulması hususunda gereğini rica ederiz. 

EKİ: Ekonomi Bakanlığı’nın 26.01.2017 tarih ve 32470905-746.01.99-E.10446 sayılı yazısı ve eki.Naci SULKALAR Bendevi PALANDÖKEN
GENEL SEKRETER GENEL BAŞKAN


İlgili Dosya İçin Tıklayınız