• E-Posta
  • Yazdır

Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi 045 Sayılı Genelge 19.04.2017


AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ

Bilindiği üzere; belirgin bir niteliği ve ünü itibariyle bir yöreye veya ülkeye mal olmuş ürünü gösteren işaretler, coğrafi işaret olarak adlandırılmaktadır. Coğrafi işaretli ürünler tek bir üreticiyi değil, belirli şartlar altında üretim yapan kişilerin tümünü birden koruduğundan, o yöre halkının menfaatlerinin korunması açısından büyük fayda sağlamaktadır.

Coğrafi İşaretler; üretimin canlandırılması, ürünlerin katma değerinin arttırılması ve kırsal istihdamın sürdürülebilirliğinin sağlanması bakımından, ekonomik ve kırsal kalkınmada stratejik araçlardan biri haline gelmiştir.

Günümüzde “Coğrafi İşaretli Ürünler” Avrupa, Amerika Birleşik Devletleri ve gelişmiş ülkelerde 200 milyar doları aşan bir pazar büyüklüğüne ulaşmıştır. Ancak ülkemizde henüz 200 coğrafi işaretli ürün bulunması ve bu ürünlerin içerisinde AB tescilini taşıyan ürün sayısının 3 ile sınırlı olması, Türkiye’de kırsal kalkınmanın stratejik bir aracı olan coğrafi işaretlerden, gelişmiş ülkelere göre çok daha az yararlanıldığının bir göstergesidir.

Bu gerçeklerden hareketle, Ankara Ticaret Odası tarafından belirli coğrafi bölgelerimize ait ürünlerimizi tanıtmak, coğrafi işaretli ürünlerin ihmal edilen ekonomik değerini mercek altına almak, yerel ürünlerimizin pazarlama gücünü arttırmak ve Türkiye’de coğrafi işaretler konusunda farkındalık yaratmak amacıyla 28-29 Nisan 2017 tarihlerinde Ankara’da ATO Congresium’da “Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi” düzenlenecektir.

Söz konusu Zirve ile üreticiler, alıcılar, valilikler, belediyeler, kamu ve özel sektörün ilgili kurum ve kuruluşlarının yanı sıra ulusal ve uluslararası uzmanlar, kanaat önderleri ile sivil toplum örgütleri gibi konunun tüm paydaşları bir araya getirilerek tecrübe, fikir ve desteklerinin alınması hedeflenmiştir.

Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi; konferans, fuar ve B2B (üreticilerin toptancılara veya toptancıların perakendecilere internet üzerinden ürün satışı gerçekleştirmesi) görüşmeler olmak üzere üç ana başlık altında yapılacaktır.

Bilgilerinizi ve söz konusu Zirve’nin bağlı odalarınıza duyurulması hususunda gereğini önemle rica ederiz.

Naci SULKALAR Bendevi PALANDÖKEN
GENEL SEKRETER GENEL BAŞKAN


İlgili Dosya İçin Tıklayınız