• E-Posta
  • Yazdır

COSME Programı Kümelenme Çağrısı 048 Sayılı Genelge 24.04.2017


AB VE DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

İLGİ: KOSGEB’in 31.03.2017 tarihli 60014838-745.01.-E.5056 sayılı

           yazısı ve eki.

 

 

KOSGEB’in ilgide kayıtlı, ekte bir sureti sunulan yazısı ve ekinde ulusal Koordinatörlüğünü yürüttükleri ve Avrupa Birliği’nin uygulamaya koyduğu COSME-İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği Programını bileşenlerinden biri olan Girişimcilik ve Girişimci Kültür bileşeni kapsamında “COS-CLUSINT-2016-03-01 Cluster Go International” proje teklif çağrısının yayınlandığı ifade edilmektedir

Kümelenmeyi ve Avrupa ülkeleri ile sektörel sınırlar boyunca iş ağı işbirliğini yoğunlaştırmak ve uluslararası kümelenme işbirliğine öncülük etmesi için Avrupa Stratejik Kümelenme Ortakları kurulması amaçlanan programdan, ülkemizin yararlanma durumunun ve projesi kabul edilen Türk yararlanıcılara ait bilgilerin mümkün olan en kapsamlı ve güncel şekilde izlenmesi, bununla birlikte COSME Programından etkin ve verimli şekilde yararlanılması ve somut faydalar elde edilmesi için yapılacak başvuruların abkoordinasyon@kosgeb.gov.tr  adresine iletmeleri söz konusu Koordinatör kurum için önem arz etmektedir

 

Bilgilerinizi ve bağlı odalarınıza duyurulması hususunda gereğini rica ederim.


EKİ: : KOSGEB’in 31.03.2017 tarihli 60014838-745.01.-E.5056 sayılı

           yazısı ve ekiNaci SULKALAR Fevzi APAYDIN
GENEL SEKRETER GENEL BAŞKAN VEKİLİ


İlgili Dosya İçin Tıklayınız