• E-Posta
 • Yazdır

Üzüm Pekmezi Tebliği 060 Sayılı Genelge 04.07.2017


AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ

Bilindiği üzere, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından hazırlanan “Türk Gıda Kodeksi Üzüm Pekmezi Tebliği” 30/06/2017 tarihli ve 30110 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

 

Söz konusu Tebliğin amacı; üzüm pekmezinin tekniğine uygun ve hijyenik şekilde üretimi, hazırlanması, işlenmesi, muhafazası, depolanması, taşınması ve pazarlanması aşamalarında taşıması gereken özelliklerini belirlemektir. Buna göre; söz konusu Tebliğ kapsamındaki ürünlerin özellikleri;

 

 • Üzüm pekmezi; tat durumuna göre tatlı ve ekşi pekmez olarak iki gruba, kıvamına göre sıvı ve katı pekmez olarak iki tipe ayrılmaktadır.

 • Katı üzüm pekmezi; açık sarıdan açık kahverengiye kadar değişen renkte, katı görünüşte, kesildiğinde faz ayrılması ve akışkan bir eğilim göstermeyen yapıda olur.

 • Sıvı üzüm pekmezi; açık kırmızı kahverengiden koyu kırmızı kahverengiye kadar değişen renkte, kıvamlı ve akışkan bir yapıda olur.

 • Üzüm pekmezi kendine has tat, koku ve homojen yapıda olup, yanık tat bulundurmaz.

 • Sıvı üzüm pekmezi kristalleşmemiş yapıda olur.

 • Çeşni maddeleri sadece katı üzüm pekmezi üretiminde kullanılır ve ürünün net kütlesindeki çeşni maddelerinin oranı en az %5 olur.

 • Üzüm pekmezinde yabancı madde bulunamaz. Üzüm pekmezinde üretim teknolojisi gereği oluşabilecek tortu yabancı madde olarak değerlendirilmez.

 • Üzüm pekmezinin ticari glukoz, fruktoz ve benzeri şekerler ile seyreltilmesi ve/veya çoğaltılması yoluyla meyveli şekerli şurup, üzüm tatlısı ve üzüm pekmezi şurubu gibi isimlerle ürünler üretilemez.

 • Üzüm pekmezinin fiziksel ve kimyasal özellikleri söz konusu Tebliğ’in EK-1’inde verilmiştir.

 • Anılan Tebliğ kapsamında bulunan ürünlerde katkı maddesi kullanılmaz.

   

   Söz konusu Tebliğin yayım tarihinden önce faaliyet gösteren gıda işletmecileri Tebliğin EK-1’inde yer alan maltoz, rafinoz ve tartarik asit/malik asit oranına ilişkin hükümlerine Tebliğin yayımı tarihinde, Tebliğin diğer hükümlerine ise 31/10/2017 tarihine kadar uymak zorundadır. Ayrıca; Tebliğin yayım tarihinden önce faaliyet gösteren gıda işletmecileri, bu Tebliğ hükümlerine uyum sağlayıncaya kadar, yürürlükten kaldırılan Türk Gıda Kodeksi Üzüm Pekmezi Tebliği (Tebliğ No: 2007/27) hükümlerine uymak zorundadır.

Bilgilerinizi ve söz konusu Tebliğin incelenerek, bağlı odalarınız aracılığı ile ilgili esnaf ve sanatkarlara duyurulması hususunda gereğini rica ederiz.EKLER:
Ek-1     Türk Gıda Kodeksi Üzüm Pekmezi Tebliği

 (www.tesk.org.tr adresinde yer almaktadır.)


BİLGİ İÇİN:
Türkiye Bakkallar ve Bayiler Federasyonu
Türkiye Lokantacılar, Kebapçılar, Pastacılar ve Tatlıcılar Federasyonu
Türkiye Fırıncılar Federasyonu


Naci SULKALAR M. Burhan AKSAK
GENEL SEKRETER GENEL BAŞKAN VEKİLİ


İlgili Dosya İçin Tıklayınız