• E-Posta
  • Yazdır

Avrupa Eğitim Vakfı Çağrısı 067 Sayılı Genelge 16.08.2017


AB VE DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜİLGİ: KOSGEB’in 28.07.2017 tarihli 60014838-744.05.01.20-E.10808 sayılı yazısı.


 


 


KOSGEB’in ilgide kayıtlı, ekte bir sureti sunulan yazısında Avrupa Birliği tarafından 25 Haziran 2008 tarihinde kabul edilmiş olan Avrupa Küçük İşletmeler Yasası’nın (Small Business Act for Europe – SBA) uygulanması sürecinde Yasa’da bulunan 10 (on) prensibin uygulanması ve izlenmesinden sorumlu olarak KOSGEB’in “Ulusal Koordinatör” olarak görevlendirildiği ve bu kapsamda Balkan Ülkeleri ve Türkiye’de Avrupa Küçük İşletmeler Yasası’na ilişkin Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), Avrupa Komisyonu (EC), Avrupa Eğitim Vakfı (ETF), Güneydoğu Avrupa Girişimcilik Eğitim Merkezi (SEECEL), Avrupa Kalkınma ve İmar Bankası (EBRD) ve projeye dahil olan ülkeler ile işbirliği içerisinde çalışmalar yürütüldüğü ifade edilmektedir.


 


Bu kapsamda SBA süreci ile ilişkili paydaş kuruluşlardan olan ETF tarafından “A Call for Good Practise: In Training for Internationalization of SMEs” başlıklı KOBİ’lerin uluslararasılaşmasına yönelik iyi uygulamalar geliştiren eğitim sağlayıcıların, ticaret ve sanayi odalarının, üniversitelerin, KOBİ ajanslarının, bölgesel kalkınma ajanslarının, STK’ların, danışmanlık kuruluşlarının vb. başvurabileceği, son başvuru tarihi 30 Eylül 2017 olan çağrı duyurusuna ilişkin bilgiler Genelgemiz ekinde sunulmaktadır.


 


 Öte yandan 20 Eylül 2017 tarihinde çağrı ile ilgili gerçekleştirilecek olan webinara (web üzerinden gerçekleştirilecek seminer) katılım sağlamak isteyen kurum kuruluşlar https://register.gotowebinar.com/8070014409786804738 linkinden kayıt işlemlerini gerçekleştirmeleri önem arz etmektedir.  


                                 


                       Bilgilerinizi ve bağlı odalarınıza duyurulması hususunda gereğini rica ederiz.EKİ: KOSGEB’in 28.07.2017 tarihli 60014838-744.05.01.20-E.10808 sayılı yazısı  ekiNaci SULKALAR Bendevi PALANDÖKEN
GENEL SEKRETER GENEL BAŞKAN


İlgili Dosya İçin Tıklayınız