• E-Posta
  • Yazdır

Dış Paydaş Memnuniyet ve Şikayet Anketi 073 Sayılı Genelge 29.09.2017


AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ


Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı’nın koordinasyonunda yürütülmekte olan Kurumsal Yeniden Yapılanma ve İnsan Kaynakları Yönetimi Teknik Destek Projesi kapsamında, gümrük ve ticaret işlemlerini gerçekleştirirken dış paydaşların yaşadığı sorunları tespit etmek ve çözüm yollarını ortaya koyabilmek adına Başkanlıkça bir anket çalışması yapılmaktadır.

 

Gümrük ve ticaret işlemlerinin daha kaliteli bir hizmet seviyesine taşınmasında yol gösterici olacak ankete https://uygulama.gtb.gov.tr/Anket/Anket/Index/Dis-Paydas-Memnuniyet-ve-Sikayet-Anketi adresinden ve Bakanlığın web sitesinde yer alan “Duyurular” bölümünden ulaşılabilmektedir. Söz konusu anket sonucu elde edilecek bulgular, konuyla ilgili analiz çalışmalarına veri teşkil edecek ve verilen cevaplar tümüyle gizli tutulacak olup, bahsi geçen ankete en geç 15 Kasım 2017 tarihine kadar katılım sağlanması gerekmektedir.

 

Bilgilerinizi ve söz konusu anketin bağlı odalarınıza duyurulması hususunda gereğini önemle rica ederiz.

Naci SULKALAR Fevzi APAYDIN
GENEL SEKRETER GENEL BAŞKAN VEKİLİ


İlgili Dosya İçin Tıklayınız