• E-Posta
 • Yazdır

Sebze ve Meyvelerin Toptan ve Perakende Ticaretinde Uyulması Gereken Standart Uygulamalara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ 075 Sayılı Genelge 04.10.2017


AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ

5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca malların toptan ve perakende ticaretinde uyulması gereken standartlara ilişkin usul ve esasların belirlenmesi amacıyla Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan “Sebze ve Meyvelerin Toptan ve Perakende Ticaretinde Uyulması Gereken Standart Uygulamalara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ” 3 Ekim 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Söz konusu Tebliğ, malların ambalajlanmasında, taşınmasında, depolanmasında ve perakende satışa sunulmasında uyulması gereken standartlara ilişkin usul ve esasları kapsamaktadır.

Tebliğe göre;

 • Malların ambalajlanmasında tek kullanımlık veya tekrar kullanılabilir ambalajlar kullanılacaktır. Tek kullanımlık veya tekrar kullanılabilir ambalajlar Tebliğ’de belirtilen boyutlarda olacaktır.

 • Mallar uygun şartlarda korunması ve taşınması sağlanacak şekilde ambalajlanacak ve ambalajlar bütün yabancı maddelerden arındırılacaktır.

 • Tekrar kullanılabilir ambalajlar modüler ve katlanabilir şekilde olup, her kullanımda gıda güvenilirliğine uygun olarak dezenfekte edilecektir.

 • Dolu ambalajlar en çok 30 kg ağırlığında olacaktır.

 • Balkabağı, beyaz lahana, karpuz, kavun, patates, soğan (kuru) ve tatlı patateslerin ambalajlanmasında Tebliğ’de belirlenen standartlarda ambalajlama yapılacaktır.

 • Malların taşınmasında kullanılacak ambalajlar soğuk zincire uygun olacaktır.

 • Malların üretim yerindeki toptancı hallerinden veya tasnifleme ve ambalajlama tesisinden tüketim yerlerine taşınmasında soğuk zincirin korunması esas olacaktır. Ancak, esnaf ve sanatkârlar odalarına kayıtlı perakendeciler için bu hüküm uygulanmayacaktır.

 • Mallar ön soğutmaya tabi tutulduktan sonra palet kullanımına uygun frigorifik araçlarla taşınacaktır.

 • Farklı malların aynı araçlarda taşınması esnasında malların birbirlerine zarar vermelerini engelleyecek önlemler alınacak, birbirlerine zarar verebilecek mallar aynı araçta taşınmayacaktır.

 • Esnaf ve sanatkârlar odalarına kayıtlı perakendecilerce perakende satılmak üzere üreticilerden veya toptancı hallerinden satın alınan mallar ile üreticilerce perakende olarak doğrudan tüketicilere satılan malların taşınmasında frigorifik araçların kullanılması zorunlu olmayacaktır.

   

   

 • Mallar, soğuk hava depolarında veya malların bozulmasına veya kalite kaybına sebep olmayacak uygun ısı ve nem ortamlarına sahip alanlarda depolanacaktır.

 • Soğuk hava depolarının nitelikleri ile buralarda yapılacak depolama faaliyetine ilişkin iş ve işlemlere yönelik olarak mal bazında Türk Standartları Enstitüsünce belirlenmiş olan standartlar/kriterler uygulanacaktır.

 • Malların depolanacağı soğuk hava depolarının 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununa uygun olarak Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından “İşletme Kayıt Belgesi” almış olması gerekecektir.

 • Söz konusu mallar, alışveriş merkezleri, büyük mağaza ve zincir mağazalarda bulunan perakende satış yerlerinde soğutuculu reyonlarda ambalajlarından çıkarılmadan satışa sunulacaktır.

 • Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihte kullanılmakta olan frigorifik araçlar için, 1/1/2019 tarihine kadar Tebliğde belirtilen şartlara uygunluğu Türk Standartları Enstitüsü tarafından 3 yıllık periyotlarda muayene ve test edilerek verilen belgelerin alınması gerekecektir.

Tebliğin;

 • Tek kullanımlık ambalajın ebadına ilişkin hükmü 1/6/2018 tarihinde,

 • Tekrar kullanılabilir ambalajların ebatları, balkabağı, beyaz lahana, karpuz, kavun, patates, soğan (kuru) ve tatlı patateslerin ambalajlanması, taşıma standartları, perakende satış noktaları standartları 1/1/2019 tarihinde,

 • Diğer maddeleri ise yayımı tarihinde yürürlüğe girecektir.

Bilgilerinizi ve söz konusu Tebliğin titizlikle incelenerek bağlı odalarınız aracılığıyla ilgili esnaf ve sanatkârlara duyurulması hususunda gereğini rica ederiz.
EKLER:


Ek- 1: Sebze ve Meyvelerin Toptan ve Perakende Ticaretinde Uyulması Gereken Standart

  Uygulamalara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında TebliğDAĞITIM:
Gereği İçin: Türkiye Sebzeciler, Meyveciler ve Seyyar Pazarcılar Federasyonu

Naci SULKALAR M. Burhan AKSAK
GENEL SEKRETER GENEL BAŞKAN VEKİLİ


İlgili Dosya İçin Tıklayınız