• E-Posta
  • Yazdır

Bilirkişilik Temel Eğitim hk. 076 Sayılı Genelge 05.10.2017


HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ

Bilindiği üzere 6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu 24/11/2016 tarihli ve 29898 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Kanun dayanak yapılarak çıkarılan Bilirkişilik Yönetmeliğinin 33 üncü maddesinin 1 inci fıkrasında “Bilirkişilik temel eğitimi Daire Başkanlığınca izin verilmek kaydıyla; üniversiteler, Türkiye Adalet Akademisi, Adli Tıp Kurumu, Türkiye Barolar Birliği ve barolar, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ve bağlı odalar, Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği ve bağlı odalar, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu ve esnaf ve sanatkârlar odaları birlikleri ile Türk Tabipleri Birliği ve bağlı odalar tarafından verilebilir.” hükmü yer almaktadır.

Yukarıda yer alan mevzuat hükümleri çerçevesinde teşkilatımız mensubu esnaf ve sanatkarlar odaları birlikleri bilirkişilik temel eğitimi verebilecek kurum ve kuruluşlar içerisinde yer almaktadır.

Anılan hükmün uygulanmasına ilişkin olarak ekte bir sureti sunulan “Bilirkişilik Temel Eğitiminin Usul ve Esaslarına İlişkin Genelge” gereğince bilirkişilik temel eğitimi vermek isteyen esnaf ve sanatkarlar odaları birliklerinin doğrudan Bilirkişilik Daire Başkanlığına müracaat etmeleri gerekmektedir.

Bilgilerinizi rica ederiz.

EKLER:

Bilirkişilik Temel Eğitiminin Usul ve Esaslarına İlişkin Genelge

Naci SULKALAR M. Burhan AKSAK
GENEL SEKRETER GENEL BAŞKAN VEKİLİ


İlgili Dosya İçin Tıklayınız