• E-Posta
  • Yazdır

Görüş 078 Sayılı Genelge 02.11.2017


AR-GE MÜDÜRLÜĞÜBilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğünce Konfederasyonumuza gönderilen yazıda; 1 Temmuz 2017 tarihli ve 30111 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7033 sayılı “Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” kapsamında, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 63 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde yapılan düzenleme ile yapım işlerinde kullanılacak ve söz konusu Bakanlık tarafından ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak belirlenen ve Kamu İhale Kurumu tarafından ilan edilen orta düşük, orta yüksek ve yüksek teknolojili makine ve ekipmanların yerli malı olması şartının getirildiği bildirilmiştir.

Bu kapsamda, Kamu İhale Kurumu tarafından ilan edilmek üzere ilgili Bakanlıkça hazırlanan ve genelgemiz ekinde yer alan yapım işlerinde kullanılan ve yerli malı olma şartı getirilen makine ve ekipman listesine ilişkin olarak görüşlerimiz talep edilmektedir.

Ekli listenin incelenerek varsa görüşlerinizin en geç 13/11/2017 tarihine kadar yazılı olarak Konfederasyonumuza ve elektronik ortamda ebru@tesk.org.tr adresine  iletilmesi hususunda gereğini rica ederiz.EKLER:

Ek-1   Makine ve Ekipman Listesi (1 Adet – 3 Sayfa)

(Ekler  www.tesk.org.tr  adresinde yer almaktadır.)

Naci SULKALAR M. Burhan AKSAK
GENEL SEKRETER GENEL BAŞKAN VEKİLİ


İlgili Dosya İçin Tıklayınız