• E-Posta
  • Yazdır

Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik Taslağı 079 Sayılı Genelge 02.11.2017


AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından Konfederasyonumuza gönderilen yazıda; 29/01/2015 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun gereğince hazırlanan Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik” taslağı ile ilgili görüş ve düşüncelerimizin bildirilmesi istenilmekte olup, söz konusu Yönetmelik taslağı yazımız ekinde yer almaktadır.

Bu doğrultuda, konunun ilgili odalarınıza duyurularak söz konusu taslakla ilgili görüşlerinizin aşağıda yer alan tablo formatına uygun şekilde 16 Kasım 2017 tarihine kadar Konfederasyonumuza ve elektronik ortamda bercan@tesk.org.tr adresine gönderilmesi hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederiz.
EKLER:


Ek-1 Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik Taslağı (1 Adet – 9 Sayfa)
Ek-2 Taslak Hakkında Görüş Bildirilmesinde Kullanılacak Form (1 Adet –1 Sayfa)Naci SULKALAR M. Burhan AKSAK
GENEL SEKRETER GENEL BAŞKAN VEKİLİ


İlgili Dosya İçin Tıklayınız