• E-Posta
  • Yazdır

Kapasite Raporu Tasdik Ücreti 003 Sayılı Genelge 04.01.2018


AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ

Bilindiği üzere; asgari ücrette yapılan her değişiklikten sonra 5362 sayılı Kanun gereği kayıt ücretleri, yıllık aidatlar ve hizmet karşılığında tahsil edilen ücretler Konfederasyonumuzca yeniden belirlenmektedir.

Buna istinaden 2018 yılı için uygulanacak kayıt ücreti, yıllık aidat ile hizmet karşılığında tahsil edilecek ücretlere ilişkin genelge hazırlanarak Konfederasyonumuzca 04/01/2018 tarihinde teşkilatımıza duyurulmuştur.

Buna göre 01/01/2018-31/12/2018 tarihleri arasında uygulanacak ve esnafın sermaye kıymetler durumuna bağlı olarak iki farklı şekilde belirlenen kapasite raporu ücretleri aşağıda belirtilmektedir.

Kapasite raporunun sermaye-kıymetler durumu bölümünde belirtilen toplamın binde onu, yıllık aidat miktarının yarısını geçmiyor ise; kapasite raporu onay ücreti, sermaye-kıymetler durumu toplamının binde onu olarak uygulanacaktır.

Sermaye-kıymetler toplamının binde onu, yıllık aidat miktarının yarısını geçiyor ise; kapasite raporu onay ücreti, aşağıda gruplar halinde yer alan yıllık aidatların yarısı nispetinde tahsil edilecektir.

 

Alınacak Kapasite Raporu Tasdik Ücreti

I.GRUP İLLERDE;

 

Ankara, İstanbul, İzmir İlleri ile bu illerin  büyükşehire dahil  tüm ilçelerinde

159,00.- TL ( 318 TL / 2)

II.GRUP İLLERDE;

 

Ankara, İstanbul, İzmir İlleri ile kalkınmada öncelikli iller dışında kalan iller ile  bu illerin merkez ilçeleri ve büyükşehire dâhil ilçelerinde

 

 

127,50.-TL( 255 TL / 2 )

Diğer ilçelerinde

101,50- TL( 203 TL / 2)

III.GRUP İLLERDE;

 

Büyükşehir statüsünde bulunan kalkınmada öncelikli illerin büyükşehire dahil ( tüm )  ilçelerinde

 

101,50.- TL( 203 TL / 2)

Diğer kalkınmada öncelikli illerin merkez ve tüm ilçelerinde

101,50.-TL ( 203TL / 2)

Bilgilerinizi ve bağlı odalarınıza duyurulması hususunda gereğini rica ederiz.

Naci SULKALAR M. Burhan AKSAK
GENEL SEKRETER GENEL BAŞKAN VEKİLİ


İlgili Dosya İçin Tıklayınız