• E-Posta
  • Yazdır

İDDG Mevzuatı Çalışmaları 007 Sayılı Genelge 08.01.2018


AB VE DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

Konfederasyonumuz tarafından yürütülecek çalışma kapsamında; 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu, 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu ve Kanun hükümlerine dayanılarak çıkarılan Pratik Eğitimin Verileceği İşyerleri ve Bunların Denetimine İlişkin Yönetmelik ile bu Yönetmeliğe dayanılarak çıkarılan Denetleme ve Danışma Gruplarının (İDDG) Kurulması ve Pratik Eğitimin Verileceği İşyerlerinin Denetimine İlişkin Yönergede, İDDG’lerin etkin ve verimli çalışmasında uygulamada aksaklığa yol açan düzenlemelerin gözden geçirilerek, revize edilmesi öngörülmektedir.

Konfederasyonumuzun web sayfasında yer alan Mevzuat başlığı altında;  Pratik Eğitimin Verileceği İşyerleri ve Bunların Denetimine İlişkin Yönetmelik’e http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2008/01/20080129-5.htm adresinden, Denetleme ve Danışma Gruplarının (İDDG) Kurulması ve Pratik Eğitimin Verileceği İşyerlerinin Denetimine İlişkin Yönerge’ye ise http://www.tesk.org.tr/tr/mevzuat/yonerge/IDDG_yonergesi.pdf adresinden ulaşmanız mümkün bulunmaktadır.


Adı geçen mevzuatın Birliğiniz/ Federasyonunuz ve bağlı odalarınızca incelenmesi, varsa değişiklik talepleriniz, görüş ve önerilerinizin yazılı olarak en geç 15 Şubat 2018 tarihine kadar Konfederasyonumuza gönderilmesi hususunda bilgilerinizi ve gereğini önemle rica ederiz.

EKLER:

DENETLEME VE DANIŞMANLIK GRUPLARININ KURULMASI VEPRATİK EĞİTİMİN VERİLECEĞİ İŞYERLERİNİN DENETİMİNE İLİŞKİN YÖNERGE

Naci SULKALAR Bendevi PALANDÖKEN
GENEL SEKRETER GENEL BAŞKAN


İlgili Dosya İçin Tıklayınız