• E-Posta
  • Yazdır

Defter Beyan Sisteminin Lansman Toplantısı Hk. 009 Sayılı Genelge 09.01.2018


GENEL SEKRETERLİK


12 Ocak 2018 Cuma günü Saat 10.00’da, Konfederasyonumuz Konferans Salonunda, Maliye Bakanımız Sayın Naci AĞBAL tarafından yeni yürürlüğe konulan “Defter Beyan Sistemi”nin LANSMAN Toplantısı yapılacaktır.


Yaklaşık 700 bin civarında esnaf ve sanâtkarımızı ilgilendiren “Basit Usul” uygulaması, bu yeni sistemle elektronik ortama aktarılmış olacağından, bu sistem meslek kuruluşlarımız ve mensuplarımız açısından büyük önem taşımaktadır.


Bu nedenle, toplantıya birlik ve federasyon başkanlarımızın bizzat katılmaları gerekli görülmektedir.


Seçimler nedeniyle mazereti bulunan başkanlarımız, toplantıya katılamadıkları takdirde, yerlerine bir kişi olmak kaydıyla başkan vekillerini görevlendirebileceklerdir.
Bilgi ve gereğini önemle rica ederiz.
NOT :   Katılım sağlayan başkanlarımızın yol ve harcırahları kendi kuruluşlarınca, konaklama giderleri ise Konfederasyonumuzca karşılanacaktır.


Naci SULKALAR Bendevi PALANDÖKEN
GENEL SEKRETER GENEL BAŞKAN


İlgili Dosya İçin Tıklayınız