• E-Posta
  • Yazdır

Coğrafi İşaret ve Geneleksel Ürün Adı Amblem Yönetmeliği 010 Sayılı Genelge 12.01.2018


AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ

Bilindiği üzere; belirgin bir niteliği ve ünü itibariyle bir yöreye veya ülkeye mal olmuş ürünü gösteren işaretler, coğrafi işaret olarak adlandırılmaktadır. Coğrafi işaretli ürünler tek bir üreticiyi değil, belirli şartlar altında üretim yapan kişilerin tümünü birden koruduğundan, o yöre halkının menfaatlerinin korunması açısından büyük fayda sağlamaktadır.

Coğrafi İşaretler; üretimin canlandırılması, ürünlerin katma değerinin arttırılması ve kırsal istihdamın sürdürülebilirliğinin sağlanması bakımından, ekonomik ve kırsal kalkınmada stratejik araçlardan biri haline gelmiştir.

Bu bağlamda; “Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı Amblem Yönetmeliği” 29/12/2017 tarihli ve 30285 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olup, 10/01/2018 tarihinde yürürlüğe girecektir. Söz konusu Yönetmeliğin amacı, coğrafi işaretler ve geleneksel ürün adlarına ilişkin amblem kullanımına yönelik usul ve esasları düzenlemektir. Bahsi geçen Yönetmelik uyarınca;

  • Tescilli coğrafi işaret ile birlikte amblemin kullanımı zorunludur. Ülkemizin taraf olduğu ikili veya çok taraflı anlaşmalar kapsamında ülkemizde korunması öngörülen yabancı ülkelere ait coğrafi işaretler için amblem kullanımı zorunlu değildir. Tescilli geleneksel ürün adının amblemsiz kullanımı 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanun hükümlerine tabi değildir.

  • Amblem, 6769 sayılı Kanun hükümlerine uygun olarak coğrafi işaret veya geleneksel ürün adı ile birlikte ürün veya ambalaj üzerinde kullanılır. Ürünün kendisi veya ambalajı üzerinde kullanılamadığı durumlarda ise işletmede kolayca görülebilecek şekilde kullanılır.

  • Tescilli adın türüne göre Yönetmeliğin Ek-1’inde yer alan amblemlerden uygun olanı kullanılır ve amblem üzerinde değişiklik yapılamaz.

  • Amblem, çapı 15 milimetreden küçük olmayacak şekilde kullanılır.

  • Amblem, coğrafi işaret veya geleneksel ürün adını kullananlar tarafından Türk Patent ve Marka Kurumu’nun resmi internet sitesinden temin edilir.

  • Türkiye’de piyasaya sunulan, tescilli coğrafi işareti ve geleneksel ürün adını taşıyan ürünlerin üzerinde Yönetmeliğin Ek-1’inde yer alan Türkçe amblemler kullanılır.

  • Dış ticarete konu ürünlerde yabancı dilde amblem kullanılması tercih edildiğinde, Türk Patent ve Marka Kurumu’nun resmi internet sitesinde yabancı dil karşılıkları verilen amblemler kullanılabilir.

hükümleri yer almaktadır.


Bilgilerinizi ve söz konusu Yönetmelik ile eklerinin incelenerek bağlı odalarınız aracılığıyla ilgili esnaf ve sanatkarlara duyurulması hususunda gereğini önemle rica ederiz.

EKLER:
Ek-1   :
Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı Amblem Yönetmeliği

Naci SULKALAR Fevzi APAYDIN
GENEL SEKRETER GENEL BAŞKAN VEKİLİ


İlgili Dosya İçin Tıklayınız