• E-Posta
  • Yazdır

COSME Çağrısı 015 Sayılı Genelge 31.01.2018


AB VE DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

İLGİ: KOSGEB’in 18.01.2018 tarihli 60014838-745.01.01-E.798 sayılı

           yazısı ve eki.

 

 

KOSGEB’in ilgide kayıtlı, ekte bir sureti sunulan yazısı ve ekinde ulusal Koordinatörlüğünü yürüttükleri ve Avrupa Birliği’nin uygulamaya koyduğu COSME-İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği Programının bileşenlerinden biri olan “Çerçeve Koşullarının İyileştirilmesi” bileşeni kapsamında “Akıllı İhtisaslaşma Yatırımları için Avrupa Stratejik Küme Ortaklıkları-European Strategic Cluster Partnerships for Smart Specialisation” proje teklif çağrısının yayınlandığı ifade edilmektedir.

 

Proje teklif çağrısının amacı, sanayinin rekabetçiliğini ve AB’deki yatırımı ve bölgelerarası işbirliğini ve ağ oluşturmayı akıllı ihtisaslaşma yatırımları için Avrupa stratejik küme ortaklıklarını destekleyerek arttırmaktır. Bu ortaklıklar bölgesel akıllı ihtisaslaşma stratejileri ile ilgili tematik alanlarda kümelerin işbirliğini geliştirmeyi amaçlamaktadır.

 

 Ülkemizin programdan yararlanma durumunun, projesi kabul edilen Türk yararlanıcılara ait bilgilerin mümkün olan en kapsamlı ve güncel şekilde izlenmesi ve sürece teknik destek sağlanması KOSGEB’in öncelikleri arasında yer almaktadır. Bu kapsamda ülkemizin COSME Programından etkin ve verimli bir şekilde yararlanabilmesi ve somut faydalar elde edebilmesini teminen, yapılacak başvurulara ilişkin süreçlerle ilgili gelişmelerin  abkoordinasyon@kosgeb.gov.tr adresine iletilmesi ülkemiz menfaatleri doğrultusunda KOSGEB tarafından gerekli adımların atılabilmesi açısından önem arz etmektedir.  

                                 

                                     Bilgilerinizi ve konunun bağlı odalarınıza duyurulması hususunda gereğini

                        rica ederiz. EKİ: KOSGEB’in 18.01.2018 tarihli 60014838-745.01.01-E.798 sayılı yazısı ve eki

Naci SULKALAR Fevzi APAYDIN
GENEL SEKRETER GENEL BAŞKAN VEKİLİ


İlgili Dosya İçin Tıklayınız