• E-Posta
  • Yazdır

Avrupa Girişimciliği Teşvik Ödülleri 022 Sayılı Genelge 22.02.2018


AB VE DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

İLGİ: KOSGEB’in 14.02.2018 tarihli 55382911-749.99-E./1762 sayılı yazısı

İlgi’de kayıtlı ekte bir sureti sunulan yazıda, işletmeleri ve girişimciliği en başarılı şekilde teşvik edenleri belirlemek, en iyi girişimcilik uygulamalarını ve politikalarını sergilemek, girişimciliğin katma değeri üzerine farkındalığı arttırmak ve potansiyel girişimcileri cesaretlendirmek amacıyla verilen girişimciliğin Avrupa çapında kamu kurum ve kuruluşlarının desteği ve teşviki ile geliştirilmesini ifade eden Avrupa Girişimciliği Teşvik Ödülleri’ne ilişkin olarak ülkemizden 2 adayın belirlenmesi ve bu adayların Komisyon’a bildirilmesi hususunda KOSGEB’in görevlendirildiği belirtilmektedir.

Girişimciliğin geliştirilmesine yönelik model ve programlar geliştiren ve uygulayan yerel, bölgesel ve ulusal kamu kurum ve kuruluşları, kamu özel ortakları ve üniversitelerin katılabileceği Avrupa Girişimciliği Teşvik Ödülleri, girişimcilik ruhunun geliştirilmesi, yeteneklere yatırım yapmak, girişimcilik ortamının geliştirilmesi, işletmelerin uluslararasılaştırılmasının desteklenmesi, kaynak etkinliğinin ve çevre dostu (yeşil)  pazarların gelişiminin desteklenmesi ve sorumlu girişimcilik olmak üzere altı kategoride gerçekleştirilmektedir.

Yukarıda belirtilen her kategori için bir başarı ödülü ayrıca tüm kategoriler arasında seçilecek en yaratıcı ve en ilham verici girişimcilik uygulamasına Jüri Büyük Ödülü verilecek söz konusu yarışma ve Avrupa Girişimciliği Teşvik Ödülleri ile ilgili detaylı  bilgiye http://ec.europa.eu/growth/smes/support/enterprise-promotion-awards/index_en.htm adresinden ulaşılmaktadır.

2018 yılı Avrupa Girişimciliği Teşvik Ödüllerine başvurmak isteyen adayların www.kosgeb.gov.tr adresinde yer alan başvuru formunu doldurarak en geç 30 Nisan 2018 tarihine kadar KOSGEB’e göndermeleri gerekmektedir. 

Bilgilerinizi ve bağlı odalarınız aracılığıyla esnaf ve sanatkârlarımıza duyurulması hususunda gereğini rica ederiz.


EKİ: KOSGEB’in 14.02.2018 tarihli 55382911-749.99-E./1762 sayılı yazısı.

Naci SULKALAR M. Burhan AKSAK
GENEL SEKRETER GENEL BAŞKAN VEKİLİ


İlgili Dosya İçin Tıklayınız