• E-Posta
  • Yazdır

Ahilik Kutlama Tarihi Hk. 026 Sayılı Genelge 12.03.2018


EĞİTİM VE PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜBilindiği üzere, Ahilik Kültürünün tanıtılması, esnaf ve sanatkarlar ile bunların teşkilatlarında yaşatılması için yapılan Ahilik Haftası kutlamalarının usul ve esaslarını belirlemek üzere Bakanlığımızca hazırlanan “Ahilik Haftası Kutlamaları Yönetmeliği” 13.08.2008 tarih ve 26966 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yönetmeliğin “Ahilik Kutlamaları” başlıklı 5 inci maddesinin birinci fıkrasında: “Ahilik Haftası etkinlikleri, her yıl Eylül ayı içerisinde Kurulca belirlenecek tarihlerde gerçekleştirilir.” hükmü yer almaktadır.

Bu kapsamda, Ahilik Kutlamaları Merkez Yürütme Kurulunun, 26 Şubat 2018 tarihli ve 2018/01 sayılı toplantısında alınan karar gereğince; 2018 yılında yapılacak olan 31. Ahilik Haftası Kutlamaları; Kırşehir merkez olmak üzere 81 ilimizde 17-23 Eylül 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.

Bununla birlikte, Ahilik Kutlamaları Merkez Yürütme Kurulu tarafından belirlenecek resmi kutlama programı ise bilahare teşkilatımıza duyurulacaktır. 

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederiz.


 


Naci SULKALAR M. Burhan AKSAK
GENEL SEKRETER GENEL BAŞKAN VEKİLİ


İlgili Dosya İçin Tıklayınız