• E-Posta
  • Yazdır

İş Sağlığı ve Güvenliği Bilgi Yönetim Sistemi 028 Sayılı Genelge 20.03.2018


AR-GE MÜDÜRLÜĞÜÇalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından, İş Sağlığı ve Güvenliği Bilgi Yönetim Sistemi (İBYS) adı altında bir sistem geliştirilmiş olup, bu sistemle; iş sağlığı ve güvenliği (İSG) alanında işyerlerinden elde edilecek verilerle, mevcut veriler ışığında önleyici stratejilerin geliştirilmesi ile sektörel ve bölgesel farklılıklar göz önünde bulundurularak alınması gereken tedbirlerin  belirlenmesi amaçlanmaktadır.

Bu amaçla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü’nün yayınladığı 27/02/2018 tarihli ve 2018-1 numaralı Dış Genelge’de özetle;

  1. İSG hizmetlerini, Bakanlıkça yetkilendirilen Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimlerinden (OSGB), Toplum Sağlığı Merkezi Birimlerinden (TSMB) ya da doğrudan İSG profesyonellerinden yapılan sözleşme karşılığında temin eden işyerlerinin, işveren veya işveren vekillerinin; İSG hizmeti aldıkları bu yerlerin, veri temin etmek amacıyla Bakanlıkla sözleşme imzalamış Entegratör bir firma tarafından üretilmiş yazılım uygulamasını kullandığını 01/06/2018 tarihine kadar denetlemekle yükümlü olduğu,

  2. İşverenin dışarıdan İSG hizmeti satın almakla birlikte, kendisine ait veya kendisinin temin ettiği bir uygulama yazılımını (Entegratör firma yazılımı) kullanmak istemesi halinde ise; İSG hizmeti satın aldığı yerlerin bahsi geçen uygulamayı temin etme sorumluluklarının ortadan kalkacağı yönünde düzenleme bulunmaktadır.

                         Bilgilerinizi ve söz konusu genelgeyle birlikte uygulamanın detaylarının yer aldığı “ibys.csgb.gov.tr” web sayfasının titizlikle incelenerek, bağlı odalarınız aracılığı ile ilgili esnaf ve sanatkarlara duyurulması hususunda gereğini önemle rica ederiz.
EKLER:   Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü’nün  2018-1 Nolu Dış Genelgesi (1 Adet- 6 Sayfa)


Naci SULKALAR Fevzi APAYDIN
GENEL SEKRETER GENEL BAŞKAN VEKİLİ


İlgili Dosya İçin Tıklayınız