• E-Posta
  • Yazdır

SANAYİ VE TEKNOLOJİ KATILIMI REHBERİ HK. 042 Sayılı Genelge 14.05.2018


AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ

 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü tarafından Konfederasyonumuza gönderilen yazıda;

  • Kamu alımlarında yenilik, yerlileşme ve teknoloji transferini teşvik etmek ve kamu alımları yoluyla yerli sanayinin geliştirilmesini sağlamak amacıyla, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3 üncü maddesinin (u) bendine göre yapılacak mal ve hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin usul ve esasların Bakanlıkça düzenlendiği ve 17/02/2018 tarihli ve 30335 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sanayi İşbirliği Projelerinin Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik ile yürürlüğe girdiği,

  • Sanayi İşbirliği Projeleri ile sanayimizin ihtiyaç duyduğu yatırım ve teknolojinin etkin bir şekilde değerlendirilmesi, yurtiçindeki imkan ve kabiliyetlerimizin öncelikli sektörlere yönlendirilmesi ve gelişmiş bir sanayi yapısıyla ülkemizin sürdürülebilir kalkınma ve büyüme politikalarına katkı sağlamasının hedeflendiği,

  • Bu bağlamda, kamu idareleri tarafından Sanayi İşbirliği Projelerinin Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik esas alınarak gerçekleştirilecek projelere yurt içinden azami ölçüde katılımın sağlanması amacıyla “Sanayi ve Teknoloji Katılım Rehberi” hazırlandığı,

    ifade edilerek, “Sanayi İşbirliği Projelerinin Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik” ile bir örneği ekte yer alan “Sanayi ve Teknoloji Katılım Rehberi”  ile ilgili tüm hususlarda Bakanlığın Sanayi İşbirliği Programları Dairesi Başkanlığı ile temasa geçilebileceği bildirilmektedir.

    Bilgilerinizi ve konu hakkında bağlı odalarınız aracılığıyla ilgili esnaf ve sanatkarların bilgilendirilmesi hususunda gereğini rica ederiz.


EKLER:

Ek-1   Sanayi ve Teknoloji Katılım Rehberi (1 Adet – 23 Sayfa) (Ek-1  www.tesk.org.tr  adresinde genelgemiz ekinde yer almaktadır.)Naci SULKALAR M. Burhan AKSAK
GENEL SEKRETER GENEL BAŞKAN VEKİLİ


İlgili Dosya İçin Tıklayınız