• E-Posta
  • Yazdır

MESLEK ODASINA KAYIT 044 Sayılı Genelge 18.05.2018


TEŞKİLAT VE İLGİLİ KURULUŞLAR MÜDÜRLÜĞÜ
İlgi : a) 10/11/2016 tarihli ve 29461 sayılı Enerji Bakanlığı yazısı.


         b) 04/05/2018 tarihli ve 14686 sayılı Enerji Bakanlığı yazısı.


 


 


İlgi (a) yazıda, Eskişehir 1. İdare Mahkemesinin 2015/967 Esas No’lu davaya ilişkin 2016/47 No’lu Kararına atıfla; “… Bu bağlamda 7 nci maddede belirtilen bağlı bulunduğu meslek odası ifadesi ile elektrik işleriyle ilgili mesleki faaliyeti ve bu husustaki ihtisaslaşmayı esas alan odanın kastedildiği sonucuna ulaşılmıştır. (…) Buradan hareketle, Yönetmelikteki elektrik tesisatçısı ve tesisatçı tanımındaki üçüncü meslek erbabı olan elektrikle ilgili fen adamları bakımından da bu meslek erbabı açısından mesleki faaliyeti ve bu husustaki ihtisaslaşmayı esas alan oda olan elektrikçiler esnaf ve sanatkârlar odasının Yönetmelikteki “bağlı bulunduğu meslek odası” terimine karşılık geldiği anlaşılmaktadır.” Denilmiş ve ilgili mahkeme kararı tüm dağıtım şirketlerine gönderilmişti.


Bu talimat, uygulamada bazı sorunların ortaya çıkmasına, karma odalara kayıtlı elektrikle ilgili fen adamlarının belge temini ve bu belgeleri ilgili enerji dağıtım şirketlerine vermeleri konusunda mağduriyet yaşamalarına yol açmış,


Bunun üzerine; Konfederasyonumuzca, ilgi (a) yazının; “Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği’nin 7 nci maddesinde geçen yetkili elektrik tesisatçısının (elektrikle ilgili fen adamı) bağlı bulunduğu meslek odasından;  yetkili elektrik tesisatçısının iş yerinin bulunduğu yerdeki meslek ve sanatı ile ilgili ihtisas odasının, meslek ve sanatı ile ilgili ihtisas odası bulunmuyor ise kayıtlı bulunduğu karma odanın anlaşılması gerektiği” şeklinde tashih edilmesini ve dağıtım şirketlerine gerekli talimatın bir genelge ile duyurulmasını sağlamak amacıyla Enerji Bakanlığı nezdinde girişimde bulunulmuştu.


Bu girişimlerimiz neticesinde, Enerji Bakanlığından alınan ilgi (b) yazıda;


“Bakanlığa intikal eden başvurularda dikkate alınmak ve oluşan tereddütleri gidermek adına Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği’nin Elektrik Tesisatçılarının İşletmeye Kaydolması başlıklı 7 nci maddesinin yetkili elektrik tesisatçısının (elektrikle ilgili fen adamı) bağlı bulunduğu meslek odasına kayıt işlemlerine yönelik uygulamaya esas hususların hatırlatılması ihtiyacı doğduğu,


 


Buna göre, Bakanlıklarınca 11 Ağustos 2011 tarihli ve 4581 sayılı yazıda da ifade edildiği üzere, Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği’nin 7 nci maddesinde geçen yetkili elektrik tesisatçısının (elektrikle ilgili fen adamı) bağlı bulunduğu meslek odasından; yetkili elektrik tesisatçısının iş yerinin bulunduğu yerdeki meslek ve sanatı ile ilgili ihtisas odasının, meslek ve sanatı ile ilgili ihtisas odası bulunmuyor ise kayıtlı bulunduğu karma odasının, karma oda yok ise kayıtlı bulunduğu meslek ve sanatı ile ilgili en yakın odanın anlaşılması gerektiği”,


İzah edilmiş ve bu durum tüm dağıtım şirketlerine de bildirilmiştir.


Bilgilerinizi ve keyfiyetin bağlı odalarınız aracılığıyla ilgili esnaf ve sanatkârlarımıza duyurulması hususunda gereğini rica ederiz.DAĞITIM:


Bilgi: Türkiye Elektrik Elektronik ve Benzerleri Teknisyenleri Esnaf ve Sanatkârları FederasyonuNaci SULKALAR M. Burhan AKSAK
GENEL SEKRETER GENEL BAŞKAN VEKİLİ


İlgili Dosya İçin Tıklayınız