• E-Posta
  • Yazdır

KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİ HK. 054 Sayılı Genelge 30.05.2018


HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ

Bilindiği üzere, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununun “Yetki devri” başlıklı 35 inci maddesinde; “Bakanlık, düzenleme ve kural ihdası ile 27 nci madde de belirtilen hususlar hariç olmak üzere gerektiğinde teknik ve idari kapasite, teşkilat imkanları, hizmetin hızlı, etkin, yaygın olarak üretilmesi ilkelerini gözeterek; bu Kanun gereğince yerine getirmekle yükümlü olduğu görev ve yetkilerinin bir kısmını aşağıda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yürütmek hususunda kamu kurum ve kuruluşları ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu ve bunlara bağlı federasyon, birlik ve odaları yetkilendirebilir.” hükmüne yer verilmiştir.

Ancak, 08/01/2018 tarih ve 30295 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin “Yetki devri” başlıklı 74 üncü maddesinde; Bakanlığın yetki devredebileceği kurumlar arasında Konfederasyonumuza ve bağlı federasyon, birlik ve odalara yer verilmemiştir.

Konfederasyonumuzun ısrarlı çalışmaları ve girişimleri sonucunda 26/05/2018 tarih ve 30432 sayılı Resmi Gazete ile Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin 74 üncü maddesinde değişiklik yapılarak, Bakanlığın Konfederasyonumuza ve bağlı federasyon, birlik ve odalara yetki devretmesinin önü açılmıştır.

Bilgilerinizi ve bağlı odalarınıza duyurulması hususunda gereğini rica ederiz.

Yasemin ERTEKİN Bendevi PALANDÖKEN
GENEL SEKRETER V. GENEL BAŞKAN


İlgili Dosya İçin Tıklayınız