• E-Posta
 • Yazdır

KOSGEB MAKİNE TEÇHİZAT KREDİ FAİZ DESTEĞİ 060 Sayılı Genelge 12.06.2018


AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ

KOSGEB Veri Tabanına kayıtlı, imalat sanayinde faaliyet gösteren ve KOSGEB desteklerinden yasaklı olmayan işletmelerin kullanacakları yerli ve yeni makine teçhizat alımları için uygun koşullarda finansal destek sağlanması amacıyla “2018 Yılı Makine Teçhizat Kredi Faiz Desteği Programı” hazırlanmıştır.

Bahse konu kredi programı;

 • İşletmelerin kullanacakları kredilerde işletme başına en fazla 300.000.- (üçyüzbin) TL’ye kadar olan faiz/kâr payı bedelinin tamamı, KOSGEB tarafından karşılanacak,

 • Sıfır (0) faizli,

 • İlk 6 (altı) ayı ödemesiz, kalanı üçer aylık eşit taksitler halinde ödemeli toplam 36 (otuzaltı) ay vadeli,

  olarak uygulanacaktır.

  Programdan yararlanmak isteyen işletmeler 04.06.2018 - 01.08.2018 tarihleri arasında KOSGEB web sayfasında (www.kosgeb.gov.tr) yer alan KOBİ/Girişimci Giriş menüsünden  başvuru yapabilecektir.

  Sistem belirlenen sürenin sonunda; her bir işletme için değerlendirme tablosunda yer alan sektör, ölçek ve kârlılık kriterlerinden oluşan puan üzerinden (yüksekten en düşüğe doğru) başvuru sıralaması oluşturacaktır.

  Kredi kullandırımı Banka tarafından yapılacak olup, kredi tutarı tedarikçi hesabına aktarılacaktır. Makine teçhizatın işletmeye teslim edildiğinin tespiti ve periyodik kontrolü Banka tarafından yapılacaktır.  

  Teminat sıkıntısı yaşayan işletmeler, Kredi Garanti Fonu A.Ş.’nin sunduğu kefalet hizmetlerinden yararlanabileceklerdir.

  Bahse konu programda;

 • İmalat sanayinde faaliyette bulunan işletmelerin yerli ve yeni makine teçhizat alımları desteklenmekte olup; işletmelerin 13.09.2014 tarih ve 29118 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 2014/35 sayılı Yerli Mali Tebliğine uygun olarak aldıkları yerli malı belgesi ile belirlenen makine ve teçhizatlar yerli malı olarak kabul edilecektir.

 • 2016 Yılı Makine Teçhizat Kredi Faiz Desteği Programından yararlanan işletmeler, 2018 Yılı Makine Teçhizat Kredi Faiz Desteği Programından yararlanamayacaktır.

  Desteğe ve başvuru adımlarına ilişkin detaylı bilgiye www.kosgeb.gov.tr adresinden ulaşılması mümkündür.

        Bilgilerinizi ve bağlı odalarınız aracılığıyla ilgili esnaf ve sanatkarların bilgilendirilmesi hususunda gereğini rica ederiz.

Naci SULKALAR M. Burhan AKSAK
GENEL SEKRETER GENEL BAŞKAN VEKİLİ


İlgili Dosya İçin Tıklayınız