• E-Posta
  • Yazdır

D-8 MENŞE İSPAT BELGESİ, İRAN MENŞE İSPAT BELGESİ VE MALEZYA MENŞE BELGESİNİN ELEKTRONİK ORTAMDA DÜZENLENMESİ 082 Sayılı Genelge 06.09.2018


AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ

       Bilindiği üzere, ihracatta kullanılan D-8 Menşe İspat Belgesi, İran Menşe İspat Belgesi ve Malezya Menşe Belgesinin basımı, dağıtımı, düzenlenmesi ve onaylanmasına ilişkin usul ve esasları içeren 149 Seri Nolu Gümrük Genel Tebliği 23/05/2018 tarihli ve 30429 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış ve konuya ilişkin detaylı bilgiler 24/05/2018 tarihli ve 51 sayılı genelge ile teşkilatımıza duyurulmuştur.

Bu bağlamda; D-8 Menşe İspat Belgesi, İran Menşe İspat Belgesi ve Malezya Menşe Belgesinin onaylanması ve vize işlemleri 17 Eylül 2018 tarihinden itibaren elektronik ortamda gerçekleştirilecektir. Ancak; söz konusu belgeler, Ticaret Bakanlığı’nın ikinci bir bildirimine kadar her iki usulde de (hem manuel hem de elektronik olarak) düzenlenebilecektir.

Ayrıca; bahsi geçen belgelerin elektronik ortamda düzenlenmesi ve onaylanmasına ilişkin kurulan yazılımın kullanım kılavuzu web sitemizde yayınlanacaktır.

Bilgilerinizi ve söz konusu Tebliğin titizlikle incelenerek, bağlı odalarınız aracılığı ile ilgili esnaf ve sanatkarlara duyurulması hususunda gereğini rica ederiz.

Naci SULKALAR Fevzi APAYDIN
GENEL SEKRETER GENEL BAŞKAN VEKİLİ


İlgili Dosya İçin Tıklayınız