• E-Posta
  • Yazdır

YAPTIRIM UYGULAMALARI 086 Sayılı Genelge 19.09.2018


TEŞKİLAT VE İLGİLİ KURULUŞLAR MÜDÜRLÜĞÜ


İLGİ: Ticaret Bakanlığı’nın 18.09.2018 tarih ve 37200088 sayılı yazısı

 

 İlgide kayıtlı yazıda; Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Hazine Bakanlığı’nın 1 Ağustos 2018 tarihinde Türkiye’de yargılama süreci devam eden bir şahsın tutukluluğunu gerekçe göstererek, İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Sayın Abdülhamit Gül hakkında yaptırım kararı aldığı, bu çerçevede ABD Adalet Bakanı Jeff Sessions ile ABD İç Güvenlik Bakanı Kirsjten M. Nielsen hakkında yaptırım uygulanmasına ilişkin Dışişleri Bakanlığı’ndan kendilerine intikal eden yazıda; söz konusu kişilerle ilgili olarak Türkiye’ye giriş yasağı konulduğu, ülkemizdeki malvarlıklarının bloke edildiği, Türkiye’deki gerçek ve tüzel kişilerin adı geçenlerle her türlü mali işlem gerçekleştirmeleri ile ticari ilişkide bulunmalarının yasaklandığı belirtilerek, Konfederasyonumuzdan, yukarıda bahsi geçen hususlarla ilgili olarak gerekli tedbirlerin alınması ve bu durumun alt teşkilatımıza da duyurulması talep edilmiştir.

Bilgilerinizi ve bağlı odalarınız aracılığıyla konunun esnaf ve sanatkarlarımıza duyurulması hususunda gereğini rica ederiz.

Naci SULKALAR M. Burhan AKSAK
GENEL SEKRETER GENEL BAŞKAN VEKİLİ


İlgili Dosya İçin Tıklayınız