• E-Posta
  • Yazdır

AVRUPA KOBİ HAFTASI 089 Sayılı Genelge 03.10.2018


AB VE DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ     Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığının (KOSGEB) ilgide kayıtlı ve ekte bir sureti sunulan yazısında, Avrupa Komisyonu’nun tavsiyesi ile her yıl düzenlenen Avrupa KOBİ Haftası’nın bu yıl 19-25 Kasım 2018 tarihlerinde gerçekleştirileceği ifade edilmiştir.


     Bu kapsamda; önceki yıllarda olduğu gibi yıl boyu KOBİ’ler ile ilgili gerçekleştirecek faaliyetlerin Avrupa KOBİ Haftası portalına (http:ec.europa.eu/growth/tools-databases/sme-week/index.cfm?fuseaction=sme.addEvent&Ing-en) İngilizce olarak kaydedilmesi; 19-25 Kasım 2018 döneminde ise etkinliklerin medya desteği ile görünürlüğü artırılarak ve yaygınlaştırılarak sürdürülmesinin önem arz ettiği belirtilmiş ve tüm bu konuların yenilikçi yaklaşımların dikkate alınarak Avrupa KOBİ Haftası çalışmalarının yürütülmesi talep edilmiştir.

                         Bilgilerinizi ve bağlı odalarınıza duyurulması hususunda gereğini rica ederiz.
EKİ: KOSGEB’in 27.09.2018 tarihli 60014838-744.99-E.10582 sayılı yazısı.Çetin DEMİRKAZIK Fevzi APAYDIN
GENEL SEKRETER V. GENEL BAŞKAN VEKİLİ


İlgili Dosya İçin Tıklayınız