• E-Posta
  • Yazdır

İŞİNİZ TURKCELL'LE DİJİTALLEŞİYOR KAMPANYASI 091 Sayılı Genelge 03.10.2018


BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ             Bilindiği üzere; esnaf ve sanatkarlarımızın hızla gelişen ve değişen ticari hayatta ticaret hacimlerini büyütebilmeleri, geliştirebilmeleri için tedarikçileri ve müşterileri ile daha çok iletişimde olmaları gerekmektedir.


             Bu itibarla, TESK ile Turkcell arasında yapılan işbirliği ile “İşiniz Turkcell’le Dijitalleşiyor ” sloganıyla tanıtımı yapılmaya başlanılan bir kampanya başlatılmıştır. Söz konusu kampanyanın amacına ulaşabilmesi bakımından Turkcell tarafından tanıtıcı broşür ve afişler hazırlanmıştır. Kampanyanın amacı, esnaf ve sanatkarlarımızın ticarette teknolojiden daha fazla yararlanmalarını sağlamak ve iletişim giderlerini düşürmektir.


            Genelgemizin ekinde yer alan tanıtıcı kampanya broşürlerinin tüm odalarımıza dağıtılmasının ve bu konu ile ilgili olarak üyelerimizin bilgilendirilmesinin faydalı olacağı değerlendirilmektedir.


             Bilgilerinizi ve konunun bağlı odalarınız aracılığıyla esnaf ve sanatkarlarımıza duyurulması hususunda gereğini rica ederiz.
EKLER:
Ek-1: Turkcell Tanıtıcı Broşür ve Afişler

Ek-2: Tanıtım Filmlerini İçeren Flash Disk

Çetin DEMİRKAZIK M. Burhan AKSAK
GENEL SEKRETER V. GENEL BAŞKAN VEKİLİ


İlgili Dosya İçin Tıklayınız