• E-Posta
  • Yazdır

TASLAK MESLEK KOLLARI ÇALIŞMASI HK. 095 Sayılı Genelge 11.10.2018


TEŞKİLAT VE İLGİLİ KURULUŞLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İLGİ: 04/04/2018 tarih ve 86327731-420  sayılı Bakanlık yazısı

           

Bilindiği üzere, 21/05/2016 tarih ve 29718 sayılı resmi gazetede yayımlanan Esnaf ve Sanatkarlar ile Tacir ve Sanayiciyi Belirleme Koordinasyon Kurulunun Kararı ile belirlenen esnaf sanatkar meslek kolları NACE Rev.2 (Altılı) Ekonomik Faaliyet Kodları ile eşleştirilerek 21/11/2016 tarihinden itibaren kullanılmaya başlanmıştır.

 

Ticaret Bakanlığının ekte gönderilen ilgi de kayıtlı yazısında; geçen bu süreçte esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşlarından gelen talepler ve Esnaf ve Sanatkarlar Genel Müdürlüğünün tespitleri doğrultusunda meslek kolları listesinde revizyon     ihtiyacı gereksiniminin ortaya çıktığı belirtilerek bu kapsamda hazırlanan taslak                    meslek kolları çalışmasının Ticaret Bakanlığı Esnaf ve Sanatkârlar Genel                                    Müdürlüğünün (http://esnaf.gtb.gov.tr/faaliyetler/nace-meslek-calismalari/taslak-meslek-kolu-calismasi) internet sayfasında görüşe açıldığı bildirilmiştir.

 

Bu doğrultuda; hazırlanan taslak meslek kolları çalışmasının öncelikle  tarafınızdan incelenerek, bağlı odalarınızdan alınacak konuya ilişkin görüşlerle birlikte toplanarak tek bir rapor haline getirilmesi ve Birlik/Federasyon Raporu olarak 26/10/2018 tarihine kadar  Konfederasyonumuza gönderilmesi,

 

Diğer taraftan hazırlanan raporlarda; gerekirse sektör tanımı, meslek tanımı ve mesleğin sektör altındaki yerinin değerlendirilmesi, birleştirilmesi veya ayrılması istenen meslek veya sektörlerin belirtilmesi, meslek altında yer alan NACE Rev.2 (Altılı) Ekonomik Faaliyet Kodlarının yerinin değerlendirilmesi,

 

Ayrıca raporda belirtilmek istenen hususların kısa ve öz cümlelerle madde madde hazırlanması ve sübjektif olarak meslek kolları çalışmasında değerlendirmeye alınamayacak görüşlere yer verilmemesi gerekmektedir.

 

Bilgilerinizi ve gereğinin ivedilikle yerine getirilmesini rica ederiz.

EKLER


EK-1  Ticaret Bakanlığı (1 Adet- 3 Sayfa)

EK-2 Esnaf Sanatkar Meslek Kolları Taslak Çalışması


Çetin DEMİRKAZIK M. Burhan AKSAK
GENEL SEKRETER V. GENEL BAŞKAN VEKİLİ


İlgili Dosya İçin Tıklayınız