• E-Posta
  • Yazdır

JEAN MOMENT BURS PROGRAMI 2019-20120 AKADEMİK YILI BAŞVURULARI 096 Sayılı Genelge 17.10.2018


AB VE DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

İLGİ: T.C. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığının 10.10.2018 tarih

 ve 80851874-746.01.03.04-5135 sayılı yazısı.

 

AB Bakanlığının ilgide kayıtlı ekte bir sureti sunulan yazısından anlaşıldığı üzere; ülkemizin Avrupa Birliği’ne tam üyelik hedefi çerçevesinde, AB alanında uzmanlaşmış personel sayısının artırılması ve AB müktesebatının etkin bir biçimde uygulanabilmesi için gerekli idari kapasitenin oluşturulması amacıyla AB Bakanlığı tarafından yürütülen ve AB tarafından finanse edilen Jean Monnet Burs Programı’nın 2019-2020 akademik yılı başvurularına dair duyuru 04.10.2018 tarihinde yayınlanmış olup başvurular 04.12.2018 tarihinde sona erecektir.

2019-2020 akademik yılında 180 kişinin Jean Monnet Bursundan yararlanması planlanmaktadır. Program çerçevesinde kamu sektörüne %50, üniversitelere %30, özel sektöre ise %20 oranında kontenjan ayrılacak olup, sivil toplum kuruluşları çalışanları özel sektör kontenjanından bursa başvuru yapabilmektedir.

Ülkemizin en uzun soluklu ve prestijli burs programlarından olan Jean Monnet Burs Programının kapsamı, başvuru koşulları ve sınav sürecine ilişkin gerekli tüm bilgi ve belgeler Avrupa Birliği Bakanlığı (www.ab.gov.tr) ve Jean Monnet Burs Programı (www.jeanmonnet.org.tr) internet sitelerinde yer almaktadır.

 Bilgilerinizi ve bağlı odalarınıza duyurulması hususunda gereğini rica ederiz.EK-1: Avrupa Birliği Bakanlığının 10.10.2018 tarih ve 80851874-746.01.03.04-35 sayılı yazısı

EK-2: Burs Programı BroşürüÇetin DEMİRKAZIK M. Burhan AKSAK
GENEL SEKRETER V. GENEL BAŞKAN VEKİLİ


İlgili Dosya İçin Tıklayınız