• E-Posta
  • Yazdır

MENŞE ŞAHADETNAMELERİ İLE FORM A MENŞE BELGELERİNİN ELEKTRONİK ORTAMDA DÜZENLENMESİ 098 Sayılı Genelge 26.10.2018


AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ

       Bilindiği üzere; ihracatta kullanılan Menşe Şahadetnameleri ile Form A Menşe Belgelerinin basımı, dağıtımı, düzenlenmesi ve onaylanmasına ilişkin usul ve esasları içeren 149 Seri Nolu Gümrük Genel Tebliği 23/05/2018 tarihli ve 30429 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış ve konuya ilişkin detaylı bilgiler 24/05/2018 tarihli ve 51 sayılı genelge ile teşkilatımıza duyurulmuştur.

            Bu bağlamda; Menşe Şahadetnameleri ile Form A Menşe Belgelerinin onaylanması ve vize işlemleri 30 Ekim 2018 tarihinden itibaren elektronik ortamda gerçekleştirilecektir. Söz konusu belgeler, Ticaret Bakanlığı’nın ikinci bir bildirimine kadar her iki usulde de (hem manuel hem de elektronik olarak) düzenlenebilecektir.

            Ancak; söz konusu belgelerin üzerinde, elektronik ortamda düzenlenen diğer menşe ispat ve dolaşım belgelerindeki uygulamanın aksine, karekod veya doğrulama koduna yer verilmemesi ve mezkur belgelerin elektronik ortamda onaylanmasının ardından yetkilendirilmiş oda/birlik personelince ıslak olarak imzalanması gerekmektedir.

Ayrıca; bahsi geçen belgelerin elektronik ortamda düzenlenmesi ve onaylanmasına ilişkin kurulan yazılımın kullanım kılavuzu web sitemizde yayınlanacaktır.

Bilgilerinizi ve söz konusu Tebliğin titizlikle incelenerek, bağlı odalarınız aracılığı ile ilgili esnaf ve sanatkarlara duyurulması hususunda gereğini rica ederiz.

Çetin DEMİRKAZIK Fevzi APAYDIN
GENEL SEKRETER V. GENEL BAŞKAN VEKİLİ


İlgili Dosya İçin Tıklayınız