• E-Posta
  • Yazdır

YERLİ MALI BELGESİ HK. 099 Sayılı Genelge 26.10.2018


AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ

Bilindiği üzere, “Yerli Malı Belgesi” halihazırda Ticaret Bakanlığı nezdinde kurulu bulunan Esnaf ve Sanatkarlar Bilgi Sistemi  (ESBİS) üzerinden odalarımızca verilmektedir.

Bununla birlikte, Yerli Malı Belgesi verilmesine dayanak oluşturan SGM 2014/35 sayılı Yerli Malı Tebliği’nde değişiklik yapan SGM 2017/5 sayılı Tebliğin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 10 Haziran 2017 tarihli ve 30092 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmasının akabinde, Konfederasyonumuzca Ticaret Bakanlığı’nın da (Mülga Gümrük ve Ticaret Bakanlığı) olumlu görüşleri alınarak, Yerli Malı Belgesi’nin Konfederasyonumuz bünyesinde kurulacak web tabanlı bir sistem üzerinden verilmesi için başlatılan çalışmalar tamamlanmış olup, sistem 05/11/2018 tarihinde hizmete açılacaktır.

05/11/2018 tarihinde Yerli Malı Belgesi verilmesine ilişkin sistemin hizmete alınmasıyla, odalarımızca Yerli Malı Belgesi işlemleri; http://www.tesk.org.tr sitesinde yer alan “ONLİNE İŞLEMLER” sekmesinden yapılabilecektir. Bu kapsamda Konfederasyonumuzca hazırlanan “Yerli Malı Belgesi Sistemi Kullanım Kılavuzu” da http://www.tesk.org.tr/tr/online web adresinde yer almaktadır.

Öte yandan, SGM 2014/35 sayılı Yerli Malı Tebliği’nin 7 nci maddesine dayanılarak hazırlanan ve Yerli Malı Belgesi’nin düzenlenmesine ilişkin usul ve esasları içeren “Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Yerli Malı Belgesi Düzenlenmesine Dair Uygulama Esasları” Konfederasyonumuz internet sitesinde “Mevzuat” üst menüsünün altındaki “Usul ve Esaslar” menüsünün içinde yer alan “Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Yerli Malı Belgesi Düzenlenmesine Dair Uygulama Esasları” bağlantısının ekinde yer almaktadır. 

Bilgilerinizi ve Yerli Malı Belgesi’nin 05/11/2018 tarihi itibariyle  Konfederasyonumuz bünyesinde yer alan web tabanlı sistem üzerinden verilmesini teminen, konunun odalarınıza duyurulması hususunda gereğini rica ederiz.EKLER:

         Ek-1 TESK Yerli Malı Belgesi Düzenlenmesine Dair Uygulama Esasları (1 Adet, 7 Sayfa)

         Ek-2 Yerli Malı Belgesi Sistemi Kullanım Kılavuzu (1 Adet, 8 Sayfa)


Çetin DEMİRKAZIK Fevzi APAYDIN
GENEL SEKRETER V. GENEL BAŞKAN VEKİLİ


İlgili Dosya İçin Tıklayınız