• E-Posta
  • Yazdır

EK ÖDEME 106 Sayılı Genelge 19.11.2018


TEŞKİLAT VE İLGİLİ KURULUŞLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İlgi            : 10.10.2005 tarihli ve 2005/78 sayılı genelge.

 

Ticaret Bakanlığı Esnaf ve Sanatkârlar Genel Müdürlüğünden alınan 13.11.2018 tarihli ve 96884937-421.05-38765847 sayılı yazıda özetle,

“Gümrük ve Ticaret Başmüfettişliğince yapılan denetim sonucunda 16.10.2018 tarihli ve 204-C/06 sayılı İnceleme Raporu düzenlendiği, bu raporda aynen; 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanununun 21/06/2005 tarihli ve 25852 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmasıyla 507 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Kanununun yürürlükten kaldırıldığı,

Yürürlükteki 5362 sayılı Kanun ve Kanunun ilgili diğer hükümleri birlikte ele alındığında, Oda, Birlik ve Federasyonlarda görev yapan başkan ile başkan vekillerine, başkan hizmet ödülü vb. ad altında ek ödeme yapılmasına imkân veren herhangi bir düzenleme bulunmadığı, dolayısıyla görev ve yetki alanına girmeyen bir konuda genel kurulca karar alınarak organ üyelerine ek ödeme yapılmasının mevzuata uygun olmadığı,

Buna göre, “Ek Ödeme” konulu 10.10.2005 tarihli ve 05/78 sayılı Genelgenin, 5362 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde değerlendirilerek yürürlükten kaldırılmasının uygun olacağı”

Hususlarına yer verildiği belirtilmiştir.

 Bu itibarla; söz konusu Bakanlık talimatı gereğince 2005/78 sayılı Genelgemiz yürürlükten kaldırılmıştır.

Bilgi edinilmesi ve konunun bağlı odalarınıza duyurulması hususunda gereğini rica ederiz.

Naci SULKALAR M. Burhan AKSAK
GENEL SEKRETER GENEL BAŞKAN VEKİLİ


İlgili Dosya İçin Tıklayınız