• E-Posta
  • Yazdır

ULUSAL ELEKTRONİK TEBLİGAT SİSTEMİ 110 Sayılı Genelge 30.11.2018


BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

İLGİ      : T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinin 09/11/2018 tarihli yazısı

İlgide kayıtlı yazıda özetle;

İcra ve İflas Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun doğrultusunda, 7201 sayılı Tebligat Kanununun 7/A maddesi değiştirilmiş ve kamu kurumları ile kamu kurumu niteliğindeki kuruluşlara tebligatın elektronik yolla yapılması zorunluluğu getirilmiştir.

Bu doğrultuda ilgili kurum, kuruluş veya birlik, talep edilen bilgi ve belgeleri Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi’ne (PTT) bildirmek zorundadır.

Kanun kapsamında Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi alt yapı çalışmalarına PTT tarafından başlanmış olup, kanun gereği 01/01/2019 tarihine kadar sistemin devreye alınması zorunluluğu bulunmaktadır.

Bu itibarla Birlikler ve bağlı odaları ile federasyonların Ek-2’deki İlçe Referans tablosundan da faydalanılarak Ek-1 de bulunan başvuru formunu, Ek-3 de bulunan örnek başvuru formuna uygun olarak doldurması ve Konfederasyonumuza birliklerce toplu olarak CD ortamında gönderilmesi gerekmektedir.

Bilgilerinizi ve bağlı odalarınıza duyurulması hususunda gereğini rica ederiz.

EKLER :


Ek-1     : Başvuru Formu


Ek-2     : İl ve İlçeler Tablosu


Ek-3    : Örnek Başvuru Formu
Naci SULKALAR M. Burhan AKSAK
GENEL SEKRETER GENEL BAŞKAN VEKİLİ


İlgili Dosya İçin Tıklayınız