• E-Posta
  • Yazdır

MENŞE İSPAT VE DOLAŞIM BELGELERİNİN ELEKTRONİK ORTAMDA DÜZENLENMESİ 117 Sayılı Genelge 24.12.2018


AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ

Bilindiği üzere, ihracatta kullanılan Menşe İspat Belgelerinin basımı, dağıtımı, düzenlenmesi ve onaylanmasına ilişkin usul ve esasları içeren 149 Seri Nolu Gümrük Genel Tebliği 23/05/2018 tarihli ve 30429 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış ve konuya ilişkin detaylı bilgiler 24/05/2018 tarihli ve 51 sayılı genelge ile teşkilatımıza duyurulmuştur.

Bu bağlamda; menşe ispat belgelerinden EUR.1/EUR-MED Dolaşım Belgelerinin onaylanması ve vize işlemlerinin gerçekleştirilmesi 09 Temmuz 2018 tarihinden itibaren, D-8 Menşe İspat Belgesi, İran Menşe İspat Belgesi ve Malezya Menşe Belgesinin onaylanması ve vize işlemleri ise 17 Eylül 2018 tarihinden itibaren elektronik ortamda gerçekleştirilmeye başlanmış ancak; söz konusu belgeler, Ticaret Bakanlığı’nın ikinci bir bildirimine kadar her iki usulde de (hem manuel hem de elektronik olarak) düzenlenebilmiştir.

Ancak; Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından Konfederasyonumuza gönderilen 19/12/2018 tarihli ve 38850468-163.99 sayılı resmi yazıda;

  • Bahsi geçen belgelerin (EUR.1/EUR-MED Dolaşım Belgeleri, D-8 Menşe İspat Belgesi, İran Menşe İspat Belgesi ve Malezya Menşe Belgesi) 01/01/2019 tarihinden itibaren yalnızca elektronik ortamda düzenlenebileceği,

  • ETGB beyannameleri (İhracatta Posta ve Hızlı Kargo Taşıyıcılar) kapsamında ve antrepo rejimine tabi eşyanın tamamen veya kısmen üçüncü ülke menşeli girdiler kullanılarak elleçlemeye tabi tutulduğu hallerde düzenlenen A.TR Dolaşım Belgeleri ile menşe ispat belgelerinin  (EUR.1/EUR-MED Dolaşım Belgeleri, D-8 Menşe İspat Belgesi, İran Menşe İspat Belgesi ve Malezya Menşe Belgesi) bir sonraki talimata kadar her iki usulde de (hem manuel hem de elektronik olarak) düzenlenebileceği belirtilmektedir.

Söz konusu belgelerin elektronik ortamda düzenlenmesi ve onaylanmasına ilişkin kurulan yazılımın kullanım kılavuzu web sitemizde yayınlanmıştır.

Bilgilerinizi ve bağlı odalarınız aracılığı ile ilgili esnaf ve sanatkarlara duyurulması hususunda gereğini rica ederiz.

Naci SULKALAR M. Burhan AKSAK
GENEL SEKRETER GENEL BAŞKAN VEKİLİ


İlgili Dosya İçin Tıklayınız