• E-Posta
  • Yazdır

TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUNUN 77NCİ MADDESİNE GÖRE 2019 YILI İDARİ PARA CEZALARI 120 Sayılı Genelge 27.12.2018


HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ

26 Aralık 2018 tarih ve 30637 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 77nci Maddesine Göre 2019 Yılında Uygulanacak Olan İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğin 3.maddesi ile 1.1.2019 ila 31.12.2019 tarihleri arasında uygulanacak idari para cezaları 30.11.2018 tarihli ve 30611 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:503) ile 2018 yılı için yeniden değerleme oranı olarak tespit edilen %23.73 oranında artırılarak yeniden belirlenmiştir. Buna göre idari para cezaları aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.Bilgilerinizi ve Tebliğin titizlikle incelenerek bağlı odalarınız aracılığıyla ilgili esnaf ve sanatkarlara duyurulması konusunda gereğini rica ederiz.Naci SULKALAR Bendevi PALANDÖKEN
GENEL SEKRETER GENEL BAŞKAN


İlgili Dosya İçin Tıklayınız