• E-Posta
  • Yazdır

Dış Ticaret Organizasyonlarının Koordinasyonu Hk. 005 Sayılı Genelge 08.01.2014


AB VE DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

İLGİ : (a) 06.12.2012 tarih ve 2012/85 sayılı Genelgemiz ve eki.

            (b) 14.12.2012 tarih ve 2012/88 sayılı Genelgemiz ve eki.

            (c) 26.12.2012 tarih ve 2012/92 sayılı Genelgemiz ve eki.

            (d) 11.12.2013 tarih ve 2013/95 sayılı Genelgemiz ve eki.

            (e) Ekonomi Bakanlığı’nın 07.01.2014 tarih ve 120000136 sayılı yazısı.

           

            Bilindiği üzere; ilgi (a) ila (d)’de kayıtlı Genelgemiz ve ekleri ile  01.12.2012 tarih ve 28484 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2012/21 sayılı Başbakanlık Genelgesi’nde, belirtilen programların bilgi verilmesi /görüş alınması amaçlı olarak Ekonomi Bakanlığı’na iletilmek üzere Konfederasyonumuza bildirilmesi ve konunun bağlı odalarınıza da duyurulması istenmişti.

 

Bu kez, Ekonomi Bakanlığı’nın ilgi (e)’de kayıtlı ve ekte sunulan yazısı ile, Dışişleri Bakanlığı tarafından siyasi açıdan hassasiyet arz eden bazı ülkelere yönelik yapılacak ziyaretlerin ve bu ülkelerden davet edilecek konukların ülkemize yapacakları ziyaretlerin Dışişleri Bakanlığı’nın yönlendirmelerinin esas alınarak tertip edilmesinin uygun olacağı belirtildiğinden, bu ülkelere yönelik olarak gerek yurtdışına gerek yurtdışından ülkemize gerçekleştirilmesi planlanan ziyaretlerin makul bir süre öncesinde Ekonomi Bakanlığı’na bildirilmesi ve konunun Ekonomi Bakanlığı tarafından Dışişleri Bakanlığı ile görüşülerek koordine edilmesi gerektiği bildirilmektedir.

 

Bu kapsamda, siyasi açıdan hassasiyet arz eden ülkelere yönelik yapılacak ziyaretlerin ve bu ülkelerden davet edilecek konukların yapacakları ziyaretlerin yazılı olarak Konfederasyonumuza bildirilmesi ve konunun bağlı odalarınıza da duyurulması hususunda gereğini rica ederiz.

 


EKİ:  Ekonomi Bakanlığı’nın 07.01.2014 tarih ve 120000136 sayılı yazısı. 

(1 adet, 1 sayfa)Naci SULKALAR Bendevi PALANDÖKEN
GENEL SEKRETER GENEL BAŞKAN


İlgili Dosya İçin Tıklayınız