• E-Posta
  • Yazdır

Uygulaması Biten AB Projelerine Dair Sorumluluklar 014 Sayılı Genelge 06.02.2014


AB VE DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

İLGİ: Avrupa Birliği Bakanlığı’nın 28/01/2014 tarihli ve 80531576.0.02.01.02/746.01.06 0300 sayılı yazısı.

Avrupa Birliği Bakanlığı’nın ilgide kayıtlı, ekte bir sureti sunulan yazısı ile Bakanlıklarınca, finansmanı AB tarafından sağlanan projelerin yerinde kontrol, izleme ve denetim araçlarıyla hem AB hem de ülkemiz makamlarınca uygulama esasında takip edildiği, projelerin sonuçlandırılması sonrasında proje ve program değerlendirmeleri, denetimler ve ardıl izleme faaliyetleriyle genel amaç ve proje hedeflerine ulaşılıp ulaşılmadığı, sürdürülebilirliğin ne ölçüde temin edildiği ve beklenen etkilerin ne kadarının gerçekleştirilebildiğinin ölçüldüğü belirtilmektedir ve söz konusu kontrollerin, Hazine Kontrolörler Kurulu (Denetim Otoritesi) yahut Bakanlıkları tarafından gerçekleştirilebildiği gibi Avrupa Komisyonu veya Avrupa Sayıştayı’ nca görevlendirilmiş uzmanlar eliyle yürütülebildiği ifade edilmektedir.

Buna göre, proje faydalanıcılarının uygulama sonrasındaki olası denetim ve kontrollerde konu edilebilecekleri hususlara dair sorumlulukları aşağıdaki gibidir:

  • Proje teknik uygulamasından sorumlu olan Kıdemli Program Görevlisi, projenin bitiminden itibaren proje sonuçlarının sürdürülebilirliğinin sağlanması için gereken idari ve mali tedbirleri almakla yükümlüdür.

  • Proje kapsamında inşa edilen tesislerin, temin edilen araç ve malzemeler ile kurulan sistemlerin uygulama bittikten sonra da proje amaçlarına uygun şekilde kullanılmaya devam edilmesi gerekmektedir.

  • Proje sonrasında icra edilen denetim ve kontrollerde faydalanıcı kurum/kuruluştan projeye ilişkin birtakım bilgi ve belgeler talep edilebilmektedir. Bu sebeple projeye ilişkin evrakın proje uygulaması bittikten sonra da titizlikle saklanması önem arz etmektedir.

  • Yukarı da zikredilen kurumlarca yapılabilecek ardıl izleme, denetim ve değerlendirmelerde AB fonlarının yerinde harcanmadığına ya da proje çıktılarının amaçlar doğrultusunda kullanılmadığına yönelik sonuçlara ulaşılması halinde fonların geri alınmasına varabilecek çeşitli yaptırımlar uygulanabilecektir.

Bilgilerinizi ve bağlı odalarınıza duyurulması hususunda gereğini rica ederiz.
EK:  Avrupa Birliği Bakanlığı’nın 28/01/2014 tarihli 80531576.0.02.01.02/746.01.06 0300 sayılı yazısı       Naci SULKALAR Bendevi PALANDÖKEN
GENEL SEKRETER GENEL BAŞKAN


İlgili Dosya İçin Tıklayınız