• E-Posta
 • Yazdır

Hijyen Esasları ve İyi Uygulama Kılavuzları 026 Sayılı Genelge 25.03.2014


AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ

Bilindiği üzere, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünce yürütülen  “Türkiye’de Gıda Güvenliği ve Kontrol Sisteminin Yeniden Yapılandırılması ve Güçlendirilmesi” projesinin 4 üncü bileşeni olan “Gıda Sektörüne Yönelik Uygulama Kılavuzlarının Hazırlanarak Sektöre Tanıtılması” kapsamında Bakanlık ile Konfederasyonumuzun birlikte yürüttüğü çalışma sonucunda;

  • Fırıncılık ve Pastane Mamulleri Üretimde İyi Hijyen Uygulamaları Rehberi,

  • Toplu Tüketim Yerleri İçin İyi Hijyen Uygulamaları Rehberi,

  • Et ve Et Mamulleri Satan Küçük İşyerleri İçin İyi Hijyen Uygulamaları Rehberi,

  • Gıda Satış Yerleri İçin İyi Hijyen Uygulamaları Rehberi,

hazırlanarak, 06/11/2009 tarihli ve 09 sayılı “Makam Oluru” ile,

Yine, teşkilatımızın talebi doğrultusunda,

  • Sakatat Hazırlayan, Satan, Depolayan ve Dağıtımını Yapan İşyerleri İçin İyi Hijyen Uygulamaları Rehberi,

hazırlanarak, 04/10/2010 tarihli ve 03 sayılı “Makam Oluru” ile basımı gerçekleştirilmiş ve dağıtımı yapılmıştı.

       Gıda mevzuatında yapılan değişiklikler ve yeni düzenlemeler çerçevesinde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın görüşleri de alınarak;

  • Gıda Satış Yerleri İçin Hijyen Esasları ve İyi Uygulama Kılavuzu,

  • Toplu Tüketim Yerleri İçin Hijyen Esasları ve İyi Uygulama Kılavuzu,

  • Et ve Et Ürünleri Satan Küçük İşyerleri İçin Hijyen Esasları ve İyi Uygulama  Kılavuzu,

  • Sakatat Hazırlayan, Satan, Depolayan ve Dağıtımını Yapan İşyerleri İçin Hijyen Esasları ve İyi Uygulama Kılavuzu,

  • Fırıncılık ve Pastane Mamulleri Üretimi İçin Hijyen Esasları ve İyi Uygulama Kılavuzu,

güncellenerek yeniden basımı gerçekleştirilmiştir.

Söz konusu kılavuzlarda, işyerlerinin uyması gereken mevzuat düzenlemeleri, fiziki ve teknik altyapı hakkında uyulması gereken kuralların yanı sıra çalışan personelin temizlik ve dezenfeksiyon şartlarını sağlarken uyması gereken hijyen kurallarına yer verilmiştir. Hijyen esasları ve iyi uygulama kılavuzları, birliklerimize 1’er adet, Federasyonlarımıza ise iştigal ettikleri meslek alanı ve bağlı oda sayısı ile orantılı olarak yeteri kadar gönderilmektedir.


Bilgilerinizi ve gereğini rica ederiz.

EKLER:


Ek-1 Hijyen Esasları ve İyi Uygulama KılavuzlarıNaci SULKALAR M. Burhan AKSAK
GENEL SEKRETER GENEL BAŞKAN VEKİLİ


İlgili Dosya İçin Tıklayınız