• E-Posta
  • Yazdır

Basılı Evrak Fiyatları 031 Sayılı Genelge 30.04.2014


MUAMELAT MÜDÜRLÜĞÜ

Bilindiği gibi, 5362 sayılı Kanunun 60. maddesinin amir hükmü gereğince, teşkilatımızın ve mensuplarımızın kullandığı her türlü evrak-ı matbuanın; basımı, dağıtımı ve basılı evrakın fiyatlarını belirleme yetkisi diğer kanunlardan doğan basım ve dağıtım yetkileri dışında, münhasıran Konfederasyonumuza aittir.

 

            Bu çerçevede bastırılan ve teşkilatımıza dağıtımı yapılan basılı evrakın satış fiyatları, en son 5 yıl önce  2008/79 sayılı genelge ile düzenlenmiş, biriken enflasyona rağmen basılı evrak fiyatları bugüne kadar yükseltilmemiştir.

 

            Ancak, 16 kalem basılı evrakın satış fiyatlarının baskı maliyeti ile aynı düzeye gelmesi ve geçmesi nedeniyle, satış fiyatlarımızın, baskı maliyetlerini ancak karşılayacak kadar, artırılması zorunluluğu ortaya çıkmıştır.

 

            Söz konusu 16 kalem basılı evrakın yeni satış fiyatları ek tabloda yer almaktadır.

 

            Yeni satış fiyatları  1 Mayıs 2014  tarihi itibariyle yürürlüğe konulacaktır.

 

Birliklerimiz, Konfederasyonumuzdan alacakları evrak-ı matbuanın satış fiyatlarını yönetim kurulları kararıyla en fazla %100 oranında (basit usul belgelerde %50) artıracak şekilde belirleyecek ve belirlenen bu fiyatlardan bağlı odalarına vereceklerdir.

 

Odalarımız da birliklerinden alacakları evrak-ı matbuanın satış fiyatlarını yine yönetim kurulları kararıyla en fazla %100 oranında (basit usul belgelerde %50) artıracak şekilde belirleyecek ve belirlenen bu fiyatlardan üyelerine vereceklerdir.

           

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederiz.
EKLER:


Ek-1: Basılı evrak satış listesi (1 Adet- 1 Sayfa)


 

Naci SULKALAR Bendevi PALANDÖKEN
GENEL SEKRETER GENEL BAŞKAN


İlgili Dosya İçin Tıklayınız