• E-Posta
  • Yazdır

İyi Uygulama Ödülleri Yarışması Hk. 039 Sayılı Genelge 13.05.2014


AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ


       Bilindiği üzere, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü, iş sağlığı ve güvenliği konularında uluslararası birçok kurum ve kuruluşlarla iş birliği içinde çalışmalarını sürdürmektedir. Bu kurumlardan birisi de Avrupa İş Sağlığı ve Güvenliği Ajansı’dır.

       İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından, Avrupa İş Sağlığı ve Güvenliği Ajansı (EU-OSHA) ile işbirliği içerisinde, 2014-2015 yıllarında ülkemizde yürütülecek kampanyanın konu başlığı “Sağlıklı İşyerleri Stresi Yönetir”dir. Söz konusu kampanya kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetlerden biri de, işyerlerinde iyi uygulamaların özendirilmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla düzenlenen “Avrupa İyi Uygulama Ödülleri Yarışması”dır. İşyerinde stres ve psiko-sosyal risklerin başarıyla yönetilmesine yönelik güçlü bir taahhüt ve katılımcı bir yaklaşım ortaya koyan ve pisiko-sosyal risklerin değerlendirilmesini vurgulayan iyi uygulama örnekleri, ulusal düzeyde dördüncü kez katılım sağlanacak bu yarışma ile Türkiye çapında toplanarak değerlendirilecek, seçilen en iyi iki örnek EU-OSHA’ya gönderilecek ve ülkemizi Avrupa çapında temsil etme fırsatını yakalamış olacaktır.


     Avrupa İyi Uygulama Ödülleri Yarışması’na katılmak isteyen, iyi uygulama örneklerine sahip olan işyerlerinin, ekte yer alan belgeleri inceleyerek ve başvuru formunu Türkçe doldurarak 15 Eylül 2014 tarihine kadar  “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İnönü Bulvarı No:42 İ-Blok 3. Kat Emek/ANKARA” adresine iletmeleri gerekmektedir.

     Bilgilerinizi ve bağlı odalarınız ile üye esnaf ve sanatkarlara duyurulması hususunda gereğini rica ederiz.


EKLER:
Ek-1 İyi Uygulama Örneği Başvuru Formu (1 Adet – 4 Sayfa)
Ek-2 Ödül Rehberi (1 Adet – 6 Sayfa)
Ek-3 Seçim Prosedürleri (1 Adet – 7 Sayfa)


Naci SULKALAR M. Burhan AKSAK
GENEL SEKRETER GENEL BAŞKAN VEKİLİ


İlgili Dosya İçin Tıklayınız