• E-Posta
  • Yazdır

Risk Analizi Çalışmaları 052 Sayılı Genelge 15.07.2014


AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Ürünleri Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü tarafından Konfederasyonumuza gönderilen yazıda; 4703 sayılı, “Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun” kapsamında ürünlerin piyasaya arzı veya dağıtımı aşamasında veya ürünler piyasada iken ilgili teknik düzenlemeye uygun olarak üretilip üretilmediğinin ve güvenli olup olmadığının denetlenmesi ile güvenli olmayan ürünlerin güvenli hale getirilmesinin temin edilmesi ve gerektiğinde idari yaptırım uygulanması işleminin Bakanlığın sorumluluğunda olduğu ve bu bağlamda 13 adet üst ürün grubu altında yaklaşık 1500 ürünün piyada gözetimi ve denetimi işleminin söz konusu Genel Müdürlüğün faaliyet alanında yer aldığı bildirilmektedir.

Genel Müdürlüğün yıllık denetim programlarının risk analizi çalışmaları ile belirlendiği ve bu ürünlerin, üretici ve ithalatçıların bulunduğu iller dikkate alınarak planlamanın yapıldığı ifade edilerek,  http://sug.sanayi.gov.tr/DocumentList.aspx?cat/D=5471&modulelD=6&Ing=tr linki aracılığıyla ulaşabileceğiniz ürün listelerinin incelenerek, denetlenmesine öncelik verilmesi gerektiğini düşündüğünüz en fazla 10 adet ürünün taraflarına iletilmesi istenilmektedir.

Bilgilerinizi ve 2015 yılı riskli ürün listesine alınarak denetlenmesine öncelik verilmesi gerektiğini düşündüğünüz en fazla 10 adet ürünün 17 Temmuz 2014 tarihine kadar resmi yazı ile Konfederasyonumuza ve elektronik ortamda ebru@tesk.org.tr elektronik posta adresine gönderilmesi hususunda gereğini rica ederiz.

Naci SULKALAR M. Burhan AKSAK
GENEL SEKRETER GENEL BAŞKAN VEKİLİ


İlgili Dosya İçin Tıklayınız