• E-Posta
  • Yazdır

EKAP' Kayıt Zorunluluğu 053 Sayılı Genelge 15.07.2014


AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ

İhale sürecindeki işlemlerin elektronik ortamda gerçekleştirilebilmesi hedefinin önemli bir adımı olarak 07/06/2014 tarihli ve 29023 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve kamu ihale mevzuatında değişiklik öngören düzenlemeler çerçevesinde ihaleye katılmak isteyen;

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişilerin,

  • Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişilerin,

  • Ortak girişimlerde Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişi ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişi ortakların tamamının,

    Elektronik Kamu Alımları Platformuna (EKAP) kayıtlı olması zorunlu hale getirilmiştir.

    Söz konusu değişiklikler ile birlikte EKAP’a kayıt olmayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler ile Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişiler 01/01/2015 tarihi itibariyle ön yeterlilik dokümanı veya ihale dokümanını satın alamayacak ve dolayısıyla ihalelere katılamayacaktır.

    Bilgilerinizi ve 01/01/2015 tarihi ve sonrasında ihaleye katılmak isteyen esnaf ve sanatkarların herhangi bir hak kaybına uğramaması bakımından konunun bağlı odalarınız aracılığıyla duyurulması hususunda gereğini rica ederiz.

Naci SULKALAR M. Burhan AKSAK
GENEL SEKRETER GENEL BAŞKAN VEKİLİ


İlgili Dosya İçin Tıklayınız