• E-Posta
  • Yazdır

Minamata Sözleşmesi-Bilgi Talebi 055 Sayılı Genelge 22.07.2014


AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından Konfederasyonumuza gönderilen yazıda;

  • Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) liderliğinde 4 yıldır süregelen müzakereler neticesinde Hükümetlerarası Müzakere Komitesi’nin 5 inci toplantısında “Cıvaya İlişkin Minamata Sözleşmesi”ne son hali verildiği,

  • Sözleşmeye ilişkin gelişmelerin ülkemiz adına Bakanlıkça yakinen takip edildiği,

  • Önümüzdeki dönemde söz konusu sözleşmenin ülkemizde imzalanması ve ulusal çıkarlarımıza uygun olduğu takdirde de sözleşmeye taraf olunmasının öngörüldüğü,

  • Adı geçen sözleşmenin ülkemizce imzalanmasından önce cıvaya ilişkin ülkemizdeki mevcut durumun ve sektörün sözleşme yükümlülüklerine hazır olup olmadığının tespit edilmesi önem arz ettiği,

  • Bu çerçevede cıvanın üretimi, kullanımı, piyasaya arzı, emisyonu, salınımı ile ithalatı ve ihracatı hususunda bilgilere ihtiyaç duyulduğu ve kurum ve kuruluşlardan görev, yetki ve sorumluluğuna göre bilgi istenildiği

    ifade edilerek, Konfederasyonumuzdan da küçük ölçekli altın zanaatkarlığı ve cıva kullanımına ilişkin bilgi talep edilmektedir. .

    Bilgilerinizi ve talep edilen küçük ölçekli altın zanaatkarlığı ve cıva kullanımına ilişkin bilgiye sahip birlik/federasyonların en geç 1 Ağustos 2014 Cuma gününe kadar resmi yazı ile Konfederasyonumuza ve elektronik ortamda ebru@tesk.org.tr elektronik posta adresine gönderilmesi hususunda gereğini rica ederiz.

Naci SULKALAR M. Burhan AKSAK
GENEL SEKRETER GENEL BAŞKAN VEKİLİ


İlgili Dosya İçin Tıklayınız