• E-Posta
  • Yazdır

Yönetmelik taslağı 057 Sayılı Genelge 25.07.2014


AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu’nun 23 üncü Toplantısında “Kamu Alımlarının ve Kullanım Hakkı Tahsislerinin Yeniliği, Yerlileşmeyi ve Teknoloji Transferini Teşvik Edecek Şekilde İyileştirilmesi (2011/106)” Kararı kapsamındaki görev Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına verilmiştir.

            Bu Karar kapsamında Bakanlıça, 19 Şubat 2014 tarihli ve 28918 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6518 sayılı “Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” taslağına derç edilen “Bu Kanunun 3 üncü maddesinin (u) bendine ilişkin usul ve esaslar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından, Kurum ile diğer ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak belirlenir.” hükmü gereğince konuya ilişkin mevzuat çalışmalarını yürütmek üzere ilgili kurum/kuruluşların katılımı ile Bakanlık bünyesinde bir çalışma grubu oluşturulduğu bildirilerek, Bakanlık koordinasyonunda ilgili kurum ve kuruluşlarla birlikte yürütülen çalışmalar sonucunda hazırlanan ve Bakanlar Kurulu tarafından yayımlanması öngörülen “4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (u) Bendine Göre Yapılacak Mal Ve Hizmet Alımlarına İlişkin Sanayi İşbirliği Programı Yönetmeliği Taslağı”na ilişkin görüşlerimiz istenilmektedir.

            Bilgilerinizi ve söz konusu Yönetmelik taslağının incelenerek görüşlerinizin Konfederasyonumuz web sitesinde genelgemiz ekinde yer alan görüş bildirme formuna işlenerek en geç 1 Ağustos 2014 Cuma gününe kadar resmi yazı ile Konfederasyonumuza ve elektronik ortamda ebru@tesk.org.tr elektronik posta adresine gönderilmesi hususunda gereğini rica ederiz.

Naci SULKALAR Bendevi PALANDÖKEN
GENEL SEKRETER GENEL BAŞKAN


İlgili Dosya İçin Tıklayınız