• E-Posta
  • Yazdır

Sahte İş Müfettişleri Hk. 071 Sayılı Genelge 22.10.2014


AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ

 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Başkanlığı’ndan alınan 20/10/2014 tarihli ve 49189603/679/8227 sayılı yazıda;

Son günlerde bazı kişilerin sahte belgeler düzenlemek suretiyle İş Müfettişi unvanını kullandıkları ve işyerlerine gidip teftiş yapacaklarını beyan ederek menfaat sağlamaya çalıştıkları, toplantı, yemek, seminer organizasyonu davetiyeleri ile iş mevzuatıyla ilgili kitap, dergi ve benzeri nitelikteki yayınlar sattıkları yönünde duyumlar aldıklarını, Başkanlıklarınca ücret karşılığında herhangi bir kitap, dergi ve benzeri nitelikte yayın satılmadığı gibi yine bu nitelikte eğitim, bilgilendirme ve benzeri faaliyetlerinin bulunmadığı, İş Müfettişlerinin teftiş faaliyetlerini; kanun, tüzük ve yönetmelikler ile sair mevzuata uygun olarak önceden hazırlanan ve kendilerine verilen teftiş programları dahilinde yürüttükleri, teftiş için gittikleri iş yerlerinde, iş verenler ile ilgili kişilere “İş Müfettişi Kimlik Belgesi”ni göstermek suretiyle kendilerini tanıttıkları belirtilmiştir.

İş Teftiş Kurulu Başkanlığınca, işverenler ile ilgili diğer kişilerin benzer durumlarla karşılaşmaları halinde ilgiliden “İş Müfettişi Kimlik Belgesi”ni göstermelerini istemeleri, herhangi bir şüphe veya tereddüt halinde Başkanlıkları ile irtibata geçmeleri, sahtecilik ya da dolandırıcılık halinde ise Cumhuriyet Savcılıklarına başvurmaları konusunda üyelerimizin bilgilendirilmesi talep edilmiştir.

             Bilgilerinizi ve ekte bir örneği yer alan söz konusu yazı uyarınca konunun incelenerek, bağlı odalarınız aracılığı ile ilgili esnaf ve sanatkarlara duyurulması hususunda gereğini rica ederiz.

Çetin DEMİRKAZIK M. Burhan AKSAK
GENEL SEKRETER V. GENEL BAŞKAN VEKİLİ


İlgili Dosya İçin Tıklayınız