• E-Posta
  • Yazdır

Ambalajlı Sular 072 Sayılı Genelge 23.10.2014


AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ

 

İLGİ: 04/09/2014 tarihli ve 62 sayılı genelgemiz.

Bilindiği üzere, ambalajlı suların piyasada daha hijyenik ortamlarda bulundurulması, satılması ve uygun araçlarla satışının, naklinin ve servisinin yapılması amacıyla “Ambalajlı Su Satış Yerleri ile Ambalajlı Su Nakil Araçlarının Tabi Olacağı Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ” 20 Ağustos 2014 tarihli ve 29094 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş ve Tebliğ ile getirilen yükümlülükler konusunda teşkilatımız ilgide kayıtlı genelgemiz ile bilgilendirilmiştir.

Diğer taraftan, Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı tarafından Ankara Valiliği Halk Sağlığı Müdürlüğüne gönderilen ve Ankara Valiliği Halk Sağlığı Müdürlüğünce de Konfederasyonumuza intikal ettirilen yazıda;

  • Müdürlüklerince yapılan denetimlerde ambalajlı suların özellikle büfe ve bakkal gibi yerlerde güneş ışınlarına maruz kalacak şekilde teşhir edilerek satışa sunulduğu, bazı yerlerde ambalajlı suların tüpgaz ve otogaz gibi ürünlerle birlikte bulundurulduğu ve servis edildiği, bazı yerlerde de ısı, ışık, toz ve yağış gibi suyun fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik özelliğinde değişime neden olabilecek ortamlarda bulundurularak satıldığı ve boş damacana kapların da yine aynı şekilde uygun olmayan ortamlarda bulundurulduğunun tespit edildiği,

  • Ambalajlı su satış yerlerinin Tebliğin 8 inci maddesinde belirtilen tüm şartları sağlayacağı,

  • Ambalajlı Su Satış Yeri İzin Belgesi düzenlenen iş yerlerinin “Ambalajlı Su Coğrafi Bilgi Sistemi”ne hemen işleneceği,

  • Ambalajlı Su Nakil Araçlarının Tebliğin 12 nci maddesinde belirtilen şartları sağlayacağı,

  • Halk Sağlığı Müdürlüklerince düzenlenecek “Ambalajlı Su Satış Yeri İzin Belgesi” ile “Ambalajlı Su Nakil İzin Belgesi” için Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları İle Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkındaki 209 sayılı Kanun gereğince ücret alınacağı, bu kapsamda alınacak ücretler 2014 yılı Fiyat Listesi Rehberinin “Halk Sağlığı Müdürlüklerince Verilen Hizmetlerden 209 sayılı Kanun Gereğince Ücretlendirilecek Olanların Dökümü ve Hizmet Bedelleri” başlığı altında 180.524 kodu ile yer alan su satış yerleri için düzenlenen yetki belgesi için 162 Türk Lirası, 180.519 kodu ile yer alan Ambalajlı Su Nakil İzin Belgesi için 108 Türk Lirası olarak belirlendiği,

  • 2014 yılı Fiyat Listesi Rehberinde Tankerle İçme-Kullanma Suyu Temin İzin Belgesi ile Tankerle İçme-Kullanma Suyu Nakil İzin Belgesi için herhangi bir fiyat aralığı belirlenmediği, bu nedenle söz konusu izinler için fiyat aralığı belirleninceye kadar Tankerle İçme-Kullanma Suyu Temin İzin Belgesi için “Halk Sağlığı Müdürlüklerince Verilen Hizmetlerden 209 sayılı Kanun Gereğince Ücretlendirilecek olanların Dökümü ve Hizmet Bedelleri” başlığı altında 180.524 kodu ile yer alan su satış yerleri için belirlenen 162 Türk Lirası, Tankerle İçme-Kullanma Suyu Nakil İzin Belgesi için ise 180.519 kodu ile yer alan Ambalajlı Su Nakil İzin Belgesi için belirlenen 108 Türk Lirası bedeli alınacağı,

     

  • İliniz sınırlarında bulunan ambalajlı su satış yerleri ile ambalajlı su naklinde kullanılan ve/veya kullanılacak araçların izin verme işlemlerinin 31.12.2014 tarihine kadar tamamlanacağı,

ifade edilmekte olup; yukarıda belirtilen hususlar doğrultusunda söz konusu Tebliğin kaynak ve içme suyu ile doğal mineralli su satışı yapan işyerlerine, kaynak ve içme suyu ile doğal mineralli su satışı ve servisi yapan araç sahiplerine ve su bayilerine tekrar duyurulması ve ambalajlı su satışı yapan veya yapmak isteyen gerçek veya tüzel kişilerin ilgili Toplum Sağlığı Merkezlerine müracaat etmelerinin sağlanması talep edilmektedir.

Bilgilerinizi ve ilgide kayıtlı genelgemizdeki yükümlülüklere ek olarak yukarıda belirtilen konular da göz önüne alınarak, söz konusu Tebliğin titizlikle incelenmesi, esnaf ve sanatkarların Tebliğ hükümlerine uyum sağlamaları ve idari yaptırımlara maruz kalmamaları bakımından, bağlı odalarınız aracılığıyla ilgili esnaf ve sanatkarların, getirilen yükümlülükler konusunda bir kez daha bilgilendirilmesi hususunda gereğini rica ederiz.

Çetin DEMİRKAZIK M. Burhan AKSAK
GENEL SEKRETER V. GENEL BAŞKAN VEKİLİ


İlgili Dosya İçin Tıklayınız