• E-Posta
  • Yazdır

2015 Verimlilik Proje Ödüllerine Başvurular 085 Sayılı Genelge 16.12.2014


AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ


 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürlüğü’nce Konfederasyonumuza gönderilen yazıda;


  •  Rekabet gücünün arttırılmasına ve ekonominin verimlilik temelli, sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulmasına yönelik olarak sanayi ve hizmet sektörlerindeki işletmelerin uygulamış oldukları verimliliği artırma projelerini teşvik etmek amacıyla her yıl “Verimlilik Proje Ödülleri” verildiği,

  •   “Verimlilik Projesi Ödülleri Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca 2015 yılı ödül ve değerlendirici başvuru sürecinin başladığı,

  •   Sanayi ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren işletmelerin uygulamış oldukları verimliliği arttırma projeleri ile ödüle başvurabilecekleri,

  •  Projelerin ön değerlendirme ve yerinde inceleme aşamalarında, kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör işletmelerinde çalışanların, akademisyenlerin ve sivil toplum örgütü temsilcilerinin de gönüllü bağımsız değerlendirici olabilmelerinin mümkün olduğu,

  •  Ödüle başvurmak veya bağımsız değerlendirici olarak süreçte yer alabilmek için, http://vgm.sanayi.gov.tr internet adresinde yer alan Başvuru Formunun 09.01.2015 tarihine kadar doldurularak doc veya docx formatında elektronik başvuru sistemine yüklenmesi gerektiği,

    belirtilmektedir.

    Bilgilerinizi ve bağlı odalarınız aracılığıyla ilgili esnaf ve sanatkârlara duyurulması hususunda gereğini rica ederiz.


Çetin DEMİRKAZIK Fevzi APAYDIN
GENEL SEKRETER V. GENEL BAŞKAN VEKİLİ


İlgili Dosya İçin Tıklayınız