• E-Posta
  • Yazdır

Kayıt Ücreti ve Yıllık Aidat 093 Sayılı Genelge 31.12.2014


TEŞKİLAT VE İLGİLİ KURULUŞLAR MÜDÜRLÜĞÜ

31/12/2014 tarih ve 29222 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2014/1 sayılı Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı uyarınca asgari ücret, 01/01/2015-30/06/2015 tarihleri arasında günlük brüt 40,05 -TL olarak belirlenmiştir.

 Buna göre, asgari ücret 01/01/2015 - 30/06/2015 tarihleri arasında aylık brüt           1.201,50.-TL  olacaktır.

Kayıt ücreti ve yıllık aidatların 01/01/2015 - 30/06/2015 dönemini kapsayacak uygulama esasları, ilgili Yönetmelik hükümlerine göre; Konfederasyonumuzca belirlenmiş olup, yazımız ekinde gönderilmektedir.

            Esnaf ve Sanatkârların Ödeyecekleri Kayıt Ücreti ve Yıllık Aidat Hakkında Yönetmeliğin, “Kayıt ücreti ve yıllık aidat tarifesi” başlıklı 7. Maddesinin (4) numaralı bendine göre; İlçelerin gelişmişlik durumuna göre, Kanunda belirtilen ücret sınırları dâhilinde kalmak şartıyla, gerek görülecek ilçelerde farklı tarife uygulamaya Konfederasyon yetkili olup, bu çerçevede bazı ilçelerde farklı tarife uygulanmaktadır.  Söz konusu ilçelere ilişkin kayıt ücreti ve yıllık aidat tutarları ilgili Birliklere  gönderilmiştir.

Bilgilerinizi ve genelgenin süratle bağlı odalarınıza iletilmesini ve uygulamanın yasa, yönetmelik ve genelge hükümlerine uygun bir şekilde yürütülmesini önemle rica ederiz.EKLER


Ek-1 Kayıt ücreti ve yıllık aidat tablosu  ( 1 adet - 3 sayfa)DAĞITIM


Bilgi İçin


Tüm Federasyonlara


Naci SULKALAR M. Burhan AKSAK
GENEL SEKRETER GENEL BAŞKAN VEKİLİ


İlgili Dosya İçin Tıklayınız