• E-Posta
  • Yazdır

DIŞ TİCARET ORGANİZASYONLARININ KOORDİNASYONU HK. 111 SAYILI GENELGE 04.11.2019


AB VE DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

BİRLİKLER VE FEDERASYONLAR 2019 111 SAYILI GENELGE 


İlgi a) 06,12,2012 tarih ve 2012/85 sayılı Genelgemiz 

b) 14.12.2012 tarih ve 2012/88 sayılı Genelgemiz 

c) 26.12.2012 tarih ve 2012/92 sayılı Genelgemiz 

d) T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 18.09.2019 tarih ve E.0004771 1471 sayılı yazısı 


Bilindiği üzere; Başbakanlığın Dış Ticaret Organizasyonlarının Koordinasyonu konulu  01/12/2012 tarih ve 28484 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2012121 sayılı Genelgesi, ilgi (a),(b) ve (c)'de kayıtlı Genelgelerimizle teşkilatımıza duyurulmuştu. 


Ticaret Bakanlığı'nın ilgi (d)'de kayıtlı yazısı ile uluslararası ekonomik ve ticari ilişkilerimizin geliştirilmesi, kamu kurumları, sektörel örgütler ve meslek kuruluşları arasında işbirliği ve uyumun sağlanarak mükerrerliğin önüne geçilmesi, kaynak israfının önlenmesi ve çalışmaların tek elden yürütülerek en yüksek ekonomik verimliliğin elde edilmesi amacı ile yürürlüğe koyulan bahse konu Genelge uyarınca bildirimde bulunulması konusunda gerekli hassasiyeti n gösterilmesi hususunun önem arz ettiği ifade edilmiş olup, buna göre; halihazırda uygulamaya konulmuş ya da uygulamaya geçme, planlama safhasında olan ve gerçekleştirilmesi düşünülen yabancı ülkelerden ülkemize, ülkemizden yurt dışına gerçekleştirilecek; ticaret konseyi, ticaret heyeti, alım heyeti, iş forumu, iş adamı heyeti gibi ziyaretler ile benzeri organizasyon programlarının bilgi amaçlı olarak en az 2 ay öncesinde veya zaruri durumlarda makul bir süre önce T.C. Ticaret Bakanlığı/ihracat Genel Müdürlüğü'ne, (Söğütözü Mah. 2176 Sk. No:63 06530) bildirilmesi, ayrıca bahsekonu Ziyaretlerin gerçekleştirilmesini müteakip 15 gün içerisinde gerçekleştirilen ziyaretlere ilişkin değerlendirmelerin de söz konusu Bakanlığa bildirilmesi gerekmektedir.


Bilgilerinizi ve bağlı odalarınıza duyurulması hususunda gereğini rica ederiz. 


NACİ SULKALAR M. BURHAN AKSAK
GENEL SEKRETER GENEL BAŞKAN VEKİLİ


İlgili Dosya İçin Tıklayınız