Bitkisel Atık Yağların Atık Kontrolü Yönetmeliği 051 Sayılı Genelge 16.06.2015

AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ


 

Bilindiği üzere, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan “Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği” 06/06/2015 tarihli ve 29378 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Söz konusu Yönetmeliğin amacı; bitkisel atık yağların oluşumundan bertarafına kadar çevre ve insan sağlığına zarar vermeden yönetiminin sağlanması, yönetiminde gerekli teknik ve idari standartların oluşturulması ve buna yönelik prensip, politika ve programların belirlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Buna göre;

 


Yemeklik bitkisel yağ üreticileri;


         Bitkisel atık yağ üreticisi/sahibi;


Naci SULKALAR Fevzi APAYDIN
GENEL SEKRETER GENEL BAŞKAN VEKİLİ


İlgili Dosya İçin Tıklayınız